Novadpētniecība bibliotēkās ir viens no prioritārajiem darba virzieniem, kas ietver kompleksu un vispusīgu novada dzīves dokumentēšanu un izpēti pagātnē, tagadnē un nākotnes perspektīvā.

Smiltenes novada bibliotēka vāc un sistematizē materiālus par novadu un cilvēkiem, kuru dzīve un darbība saistīta ar novadu, kā arī popularizē novadpētniecības krājumu, nodrošinot tā pieejamību gan klātienē, gan arī attālināti. Tās ir publikācijas no žurnāliem, laikrakstiem, grāmatām, elektroniskiem resursiem, fotogrāfijas un cita veida izdevumi. Smiltenes novadpētniecības krājums ir atmiņu liecību kopums, kas aptver Smiltenes novada vēsturi un attīstību, atklāj vietējās vērtības, tradīcijas, sasniegumus, stiprinot lokālpatriotismu. Padziļināti tiek veikti pētījumi par dažādām tēmām, veidotas virtuālās izstādes.