Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 7. jūnija pulksten 13.00 līdz 2024. gada 27. jūnija pulksten 23.59

Izsoles veids
Nekustamā īpašuma izsole
Statuss
Aktīva izsole
Gads
2024

Pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vecvieslavēni”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 4248 008 0140. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 008 0140 un  platības 0,93 ha, kā arī dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 4248 008 0140 001.

  • Izsoles sākumcena - 6600,00 EUR, 
  • Izsoles solis - 100,00 EUR,
  • Nodrošinājuma nauda - 660,00 EUR (10% no izsolāmā objekta sākumcenas).
  • Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 7. jūnija pulksten 13.00 līdz 2024. gada 27. jūnija pulksten 23.59 elektronisko izsoļu vietnē
  • Izsole sākas 2024. gada 7. jūnijā pulksten13.00 un noslēdzas 2024. gada 8. jūlijā pulksten 13.00.