Attīstība
g

No 2023. gada 1. aprīļa Smiltenes novada pašvaldība sadarbībā ar Lahti pilsētas pašvaldību (Somija) un 4 partneriem (Lapēnrantas-Lahti Tehnoloģijas universitāti (Somija), Helsinku Universitāti (Somija), Tallinas Tehnoloģiju universitāti (Igaunija) un Harju apriņķa pašvaldību apvienību (Igaunija)) ir uzsākusi inovatīva projekta Stormwater purification with construction and demolition waste (latviski - Būvniecības un demontāžas atkritumu izmantošana lietusūdens attīrīšanā), akronīms - “StoPWa”, īstenošanu.

Projekts tika apstiprināts Interreg Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2021.-2027.gadam ar mērķi stiprināt sadarbību starp reģioniem Centrālā Baltijas jūras reģiona vides un resursu izmantošanā. Programmas uzraudzības komiteja no 80 iesniegtiem projektiem apstiprināja 31 projektu šajā konkursā, tajā skaitā arī projektu “StoPWa”.

“StoPWa” projekts ir vērsts uz inovāciju attīstību, izstrādājot un testējot daudzslāņu lietus ūdens filtrēšanas sistēmas, izmantojot reģenerētus būvniecības atkritumus. Filtri tiks izgatavoti no atkritumu frakcijām, kas atbilst lietus ūdens attīrīšanas kritērijiem, tādējādi projekta rezultātā radot lietderīgu, rentablu un ilgtspējīgu filtrēšanas sistēmu. Filtri tiks pārbaudīti gan laboratorijas vidē, gan ārtelpas testos, kuros tiks būvēti pilna mēroga lietus ūdens filtri Lahti pilsētā (Somija), Harju apriņķī (Igaunija) un Smiltenes novada pašvaldībā.

Smiltenes novada pašvaldības kopējās izmaksas projektā ir 309 580,89 EUR, kas ietver Programmas līdzekļus 247 664,71 EUR, nacionālo līdzfinansējumu 30 958,09 EUR un pašvaldības līdzfinansējumu 30 958,09 EUR.

 

Vita Grigule

Projektu vadītāja

Attīstības un plānošanas nodaļa

hg