Pašvaldība
bossman

Smiltenes pilsētas svētkos, 15. jūlija priekšpusdienā, smiltenieši un svētku viesi bija aicināti uz atklātu diskusiju “Satiec pašvaldību!”. Tajā pašvaldības pārstāvji un eksperti informēja un diskutēja ar klātesošajiem par tādām tēmām, kā kultūra, izglītība, uzņēmējdarbība, infrastruktūra un pašvaldības darbs.

Pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, viņa vietniece kultūras un sociālajos jautājumos Astrīda Harju, izpilddirektors Andris Lapiņš, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Dille, Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītāja Velga Mālkalne un Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs. No sirds pateicamies arī novadniekiem, jomu ekspertiem par dalīšanos zināšanās un viedoklī: A/S “Smiltenes piens” valdes priekšsēdētājai Ilzei Bogdanovai, profesionālās izglītības kompetences centra “Smiltenes tehnikums” vadītāja vietniecei Rudītei Grabovskai un ilggadējam Smiltenes mūzikas skolas pedagogam, pūtēju orķestra “Smiltene” vadītājam, Dziesmu svētku Goda virsdiriģentam, mūziķim Pēterim Vilkam.

Divu stundu garajā diskusijā viens no plašāk apspriestajiem tematiem bija Jāņukalna teritorija. Ievērībai – jau rīt, 18. jūlijā, Smiltenes kultūras centrā pašvaldība organizē darbsemināru* ar mērķi noteikt nozīmīgākās Jāņukalna nākotnes funkcijas, iegūt radošas idejas un netradicionālus paņēmienus teritorijas attīstībai.

Tāpat diskutēja par uzņēmējdarbības ciešo mijiedarbību ar kultūru, izglītību un citām nozarēm, par kultūras piedāvājumu novadā, mācību rezultātiem un skolu prestiža celšanu, mūsu katra individuālo atbildību un izvēļu nozīmību novadā radīto vērtību popularizēšanā un atbalstīšanā u.c. Tika saņemti vairāki noderīgi ieteikumi, piemēram, Smiltenes kapsētu infrastruktūras uzlabošanai, satiksmes organizēšanai Rīgas ielā, iepretim pirmskolas izglītības iestādei “Pīlādzītis”, informācijas pieejamības un savstarpējās sadarbības veicināšanai.

Pateicamies ikvienam diskusijas apmeklētājam par uzdotajiem jautājumiem, viedokļiem, ierosinājumiem vai vienkārši – izrādīto interesi. Atgādinām, ka klātienes tikšanās ar pašvaldības pārstāvjiem tiek organizētas arī novada pagastos un pilsētās – aicinām sekot informācijai www.smiltenesnovads.lv!

Pateicamies arī pasākuma moderatorei Santai Harjo-Ozoliņai par diskusijas uzturēšanu un vadīšanu!


*darbseminārs -  seminārs, kurā notiek intensīvas diskusijas par kādu jautājumu, darbs (nereti grupās) pie kāda projekta.