Attīstība
gatartas pansionats

2023. gada 19. oktobrī Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē vienbalsīgi nolemts konceptuāli atbalstīt pašvaldības iestādes “Gatartas pansionāts” juridiskā statusa maiņu uz pašvaldības kapitālsabiedrību– sabiedrība ar ierobežotu atbildību.

“Gatartas pansionāts” vadītājs Aivars Damroze norāda, ka  mainīt juridisko statusu nepieciešams, jo SIA ļautu attīstīt sociālo uzņēmējdarbību, veidot inovatīvus sociālos pakalpojumus, kas radītu pievienoto vērtību reģionam un vietējai kopienai, kā arī veicinātu efektīvāku un lietderīgāku infrastruktūras uzturēšanu. Saskaņā ar “Sociālā uzņēmuma likumu” sociālie uzņēmumi var automātiski izmantot īpašus atbalsta mehānismus - brīvprātīgo iesaistīšanu, noteiktos nodokļu samazinājumus un piekļuvi ES fondiem.

Smiltenes novada pašvaldības deputāti atbalstīja iestādes priekšlikumu un uzdeva organizēt kapitālsabiedrības, kuras kapitāla daļu turētājs būs pašvaldība, juridisko, ekonomisko un ietekmes uz konkurenci izvērtējumu; pēc izvērtējuma sagatavot pašvaldības kapitālsabiedrības dibināšanai nepieciešamo dokumentu projektus un iesniegt domei izskatīšanai.