Ape
Foto: J. Šatrovskis 
 • Pilsētas tiesības piešķirtas 1928. gadā.
 • Pilsētas platība –  2,52 km2. 
 • Pagasta platība – 124,92 km2.
 • Iedzīvotāju skaits pilsētā – 840, pagastā – 434 (01.01.2024. PMLP dati).

Vēsturiskā izcelsme 

Ape izveidojusies lēzenā ieplakā Vaidavas upes krastā. Pilsēta (sākumā miests) veidojusies uz muižas zemes, kas 1420. gadā izlēņota G.G. Hoppem. Ir versija, ka no viņa uzvārda cēlies muižas nosaukums (Hoppenhof – Oppe – Ope – Ape). Ar muižu vēsturiski saistīta Apes un apkārtējās teritorijas attīstība. Par paraugmuižu to savulaik izveidoja barons Delvigs, izvēršot gan piena lopkopību, gan dolomīta ieguvi un kaļķa ražošanu. 20. gadsimta sākumā sākās darbs pie šaursliežu dzelzceļa izbūves, barons Aksels fon Delvigs pasūtīja plānu apdzīvotas vietas veidošanai ap dzelzceļa staciju. Tā tika likti pamati Oppes miestam un jau 1928.gadā tika piešķirts pilsētas statuss.

Vispārējs raksturojums

Ape – viena no mazākajām Latvijas pilsētām, tomēr ar savu unikālu vietu un nozīmi, ar savu īpašu skanējumu un vērtību. Ape atrodas Latvijas ziemeļaustrumu daļā, Igaunijas pierobežā, 177 km no Rīgas. 

Meži aizņem 57% Apes pilsētas un pagasta teritorijas, ir lieli purvi, daļa no tiem ir meliorēti. Mazpilsētas raksturīga īpatnība ir vietējā dolomīta ēkas. Apes pagastā atrodas trīs Eiropas nozīmes aizsargājamās teritorijas: Ašu purvs, Korneti-Peļļi, kā arī daļa no aizsargājamo ainavu apvidus “Veclaicene”.

Ape var lepoties ar dižiem un savdabīgiem kokiem, to skaitā Eiropā dižāko balto vītolu. Gleznains smilšakmens atsegums ir “Raganu klintis” Vaidavas upes krastā, tur izveidota 1,5 km gara dabas izziņas taka. Blakus Grūbes dolomītu atsegumam un ūdenskritumam darbojas Grūbes HES.

Lielākās apdzīvotās vietas ir Uskani, Grūbe, Dauškāni. Jaunrozes ciemu pievienoja Apes ciemam, izveidojot Apes lauku teritoriju, ko 2010. gadā pārdēvēja par Apes pagastu.

Ar dažādu projektu palīdzību pēdējos gados Apē piesaistīti ievērojami līdzekļi infrastruktūras uzlabošanai un kultūras, izglītības, sociālās sfēras, tūrisma, uzņēmējdarbības attīstībai.

Apē visos laikos bijusi un joprojām ir aktīva, daudzpusīga kultūras dzīve, kuru veido un organizē Apes Kultūras centrs. Tradicionāli kļuvuši Apes pilsētas svētki augusta beigās, ar plašu vērienu notiek pierobežas pavasara un rudens gadatirgi. 

1903. gadā dibinātajai Apes bibliotēkai darbojas trīs nodaļas – abonements, lasītava un bērnu literatūras nodaļa.

Izglītības pamatus Apes bērniem iespējams apgūt pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte”. Nākamā līmeņa zināšanas iegūstamas Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā. Skolā izglītības vēsturei veltīta novadpētniecības krātuve.

Apenieši labprāt sporto, dzīvesprieku un veselību gūstot dažādos sporta veidos: vieglatlētikā, futbolā, hokejā, volejbolā, galda spēlēs, velosportā, motosportā, autosportā. Motosporta tradīcijas Apē jau iegājušas piektajā gadu desmitā. Arvīda Levana vārdā nosauktajā mototrasē ik gadus norisinās starptautiskās sacensības “Vaidavas kauss”, kuras organizē biedrība “Motoklubs Ape”. Lepojamies ar vieniem no Latvijas labākajiem motosportistiem – Mairi Levanu, Matīsu Karro, kuri atzīstami cīnījušies Latvijas un  pasaules mototrasēs. Atraktīvas gan sportistiem, gan skatītājiem ir atdzimušās “Zelta mopēda” balvas izcīņas sacensības, kurās veiksmīgi startē apenieši. Par tradīciju kļuvusi “Vaidavas kausa” izcīņa Vivus.lv MTB (kalnu velo) velomaratonā, kur tiek piedāvātas iespējas startēt gan lieliem, gan maziem. Sacensībās gan Latvijā, gan Igaunijā veiksmīgi apeniešu 4×4 Trofi reidu ekipāžas. Sportiskām aktivitātēm pilsētā kalpo hokeja laukums, divi stadioni un pludmales volejbola laukums, kā arī BMX trase un trenažieri.

Veicinot iedzīvotāju iniciatīvu, rakstot projektus un iesaistoties pilsētas vides labiekārtošanā, aktīvi dažādās jomās darbojas nevalstiskās organizācijas - biedrības “Apes attīstības atbalsta klubs” (AAA); “”Ozolzīle” Apes izglītības attīstībai”; “Hokeja klubs “Ape””; “Radošo ideju centrs”; “Apes Jauniešu klubs “Sliedes””; “Motoklubs Ape” un nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”. 

Tūristiem savdabīgā mazpilsēta piedāvā apskatīt pilsētas vēsturisko centru ar dolomīta ēkām un unikālo 200 m kalto bruģi, izstaigāt novadnieku piemiņas vietas, iepazīt interesantos dabas veidojumus – savdabīgos kokus, iežu atsegumus, avotus, Vaidavas dabas takā izzināt dabas un vēstures noslēpumus, apbrīnot floru un faunu.
Aktīvā tūrisma cienītājiem patīk laivot pa Vaidavu vai izbaudīt neskarto pierobežas dabu, dodoties pa starptautiskā velomaršruta “Tour de Lat Est” kalnainajiem ceļiem, kā arī vērot gleznaino ainavu pārgājienu un velo maršrutā pa kādreizējā šaursliežu dzelzceļa starp Valku un Api ceļu (“Greenrailways” - Zaļais dzelzceļš). Maršruts dabā ir marķēts, kā arī ir iespējams iepazīties ar vēstures materiāliem.

Uzņēmējdarbība

Apes teritorijā galvenās uzņēmējdarbības nozares ir lauksaimniecība, mežsaimniecība, transporta pārvadājumi, tirdzniecība un mājražošana.


Apskates objekti Apē un pagastā

 • Vaidavas dabas taka
  • Taka vijas gar Vaidavas upes gleznainajiem krastiem, kuros baudīt nesteidzīgu pastaigu, dabas skaistumu, smilšakmens atsegumus - Jaunās un Vecās Raganu klintis, avotus, savdabīgus kokus un skatu uz Dzenīšu dižvītolu. Vaidavas dabas taka iekārtota ar izziņas materiāliem par šajā apkaimē sastopamiem augiem, kokiem, krūmiem, dzīvniekiem, putniem un zivīm. Ceļā varēsiet gan šūpoties, gan atpūsties Vaidavas upes ielokā, sadzirdēt putnu dziesmas, upes dzidro skanējumu, un iespējams, atrast arī kādu Vaidavas upes pērli. Takas garums - 1,5 km.
 • Dzenīšu vītols 
  • Latvijas un domājams, arī Baltijas resnākais baltais vītols (Salix alba). Koka stumbra apkārtmērs 0,5 metru augstumā no zemes jau sasniedzis 10 metrus. Tā augstums - 21 metrs. Vītols ir vairāk nekā 100 gadus vecs, ir ziņas, ka to ap 1880. gadu iestādījis "Blumcikužu" māju saimnieks Blūms, lai iezīmētu savas zemes robežu. Līdz vītolam var nokļūt no Apes mototrases puses.
 • Raganu klintis
  • Vaidavas upes kreisajā krastā ir izveidojušies 8–10 m augsti, līdz pat 100 m gari smilšakmens atsegumi – Raganu klintis. Dabas pieminekli veido Devona perioda smilšakmeņu atsegumi - 2 lielas kraujas, 5 atsevišķi avoti, vairākas avotainas vietas un 4 nišas. Nosaukums cēlies no teikām, kas vēsta par raganu darbošanos klinšu alās un apkārtnē.
 • Apes vēsturiskais centrs
  • ​​​​​​​Raksturīga pierobežas mazpilsētas apbūve, kuras izteiksmīgākie elementi ir vietējā krāsainā dolomīta ēkas ar ķieģeļu apdari un kalto laukakmeņu bruģis Pasta ielā. Bijusī bānīša stacijas ēka (1902.) iepazīstina ar šaursliežu dzelzceļa un Apes pilsētas vēsturi.
 • Grūbes dolomītu atsegums un HES
  • ​​​​​​​Devona perioda dolomītu atsegums Vaidavas upes labajā krastā ir valsts nozīmes dabas aizsardzības objekts. Dolomītu kāple šeit veido vienu no lielākajiem Latvijas ūdenskritumiem (tā augstums 4,3 m, platums 12 m), uz kura savulaik darbojušās dzirnavas, bet vēlāk ierīkota HES.        
 • Elīnas Zālītes memoriālā māja
  • ​​​​​​​Aicina interesentus uz sarunu pie viena no mūsu novada Dižgariem, lai iepazītu rakstnieces dzīvi un daudzpusīgo daiļradi, putnu un ziedu stāstus, savukārt izlaušanās istabā pārbaudīt jūsu vērīgumu. Lai izzinātu Hopenhofas - Apes vēsturi, iespējams ielūkoties displejā par pilsētiņas pagātnes atspoguļojumu, bet Hopenhofas muižas makets, skanošās atvilktnes aizraus līdzi Hopenhofas un Apes vēstures laika liecībām, ļaujot sajust tā laika graciozitāti.
 • Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskā baznīca
  • ​​​​​​​Apes draudze dibināta 1994. gadā. 2009. gadā tika likti baznīcas pamati un 2014. gada 21. septembrī baznīca tika iesvētīta. Tā ir viena no jaunākajām Latvijā. 
 • Piemineklis Elīnai Zālītei
  • ​​​​​​​ 1983. gada maijā pie Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas tika atklāts bronzā atliets rakstnieces Elīnas Zālītes piemineklis – skulpturālais portrets. 2009. gada novembrī piemineklis tika nozagts. Jaunās skulptūras atliešana bronzā notika pateicoties Apes novada domes veiksmīgajai sadarbībai ar Mākslas akadēmijas pasniedzēju, tēlnieku Kārli Alaini un skulptūras autori, tēlnieci Rasu Kalniņu – Grīnbergu. Skulptūra 2016. gada vasarā Apes pilsētas svētku laikā svinīgi atklāta.
 • Apes Amatu māja
  • ​​​​​​​​​​​​​​ Noliktavas ēka ir atdzimusi par mūsdienīgu Amatu māju, kas veidota kā koprades un prasmju mājvieta. Ēka tika rekonstruēta un atklāta 2023.gada 26.augustā. Ar 2024.gada janvāri Apes Amatu mājā notiek liela rosība. Katru mēnesi notiek dažāda veida meistarklases, piedāvājot apgūt ne tikai senās amatu prasmes un zināšanas, bet arī mūsdienīgas iemaņas. Tiek atvērtas izstādes, gan vietējo amatnieku darbu izstādes, gan dažādu jomu izstādes. Tiek organizēti sarunu semināri, diskusijas, iesaistot vietējās kopienas iedzīvotājus sarunāties, pilnveidoties, apgūt jaunas zināšanas.