Mēnešalga:
1374 EUR
Izglītība / Zinātne
Darba vieta: Raunas pamatskola
Atrašanās vieta:
Skolas iela 1, Rauna, Raunas pag., Smiltenes nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Raunas pamatskola

 reģistrācijas Nr. 4412903467

aicina darbā

VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJU

 FIZIKĀ  8., 9.KLASEI

 

Amata pienākumi:·

 • īstenot izglītības programmu mācību priekšmetā “Fizika” atbilstoši Valsts izglītības standartam;

 • plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu atbilstoši izglītības iestādes mērķiem un uzdevumiem;

 • veidot lietišķu sadarbību ar izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem, viņu vecākiem un citu institūciju darbiniekiem.


Prasības pretendentiem (-ēm):

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;

 • spēja plānot, vadīt un analizēt savu darbu, sagatavot darbam nepieciešamo dokumentāciju;

 • prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;

 • komunikācijas un sadarbības prasmes.


Piedāvājam:

 • iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā sākot no 2024.gada 1.septembra, 0,166 likmes, 4 kontaktstundas nedēļā uz nenoteiktu laiku;

 • radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;

 • prognozētais atalgojums 1374,00 EUR pirms nodokļu nomaksas par 1 likmi; 

 • iespēju realizēt savas idejas;

 • sociālās garantijas.


Pieteikumu ar norādi “Fizikas skolotājs” sūtīt uz e-pasta adresi [email protected] līdz 2024.gada 15.jūlijam. 

Tālrunis informācijai - direktore Agnese Rode - Danšina, tel. +371 29445397

Pieteikumā iesniegt šādus dokumentus: dzīves un darba gaitu apraksts (CV), motivācijas vēstule, izglītību un kvalifikāciju apliecinošs dokuments, t.sk., apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumenti un diplomu pielikumi.


Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība  informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.


Pretendentiem jāpiesakās līdz