Kontakti

grundzale [at] smiltenesnovads.lv
Grundzāles pagasta pārvalde un kultūras nams
Foto: Baiba Jansone

Darba laiks

  • Pirmdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
  • Otrdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
  • Trešdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
  • Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
  • Piektdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Alda Zvejniece

Pagasta pārvaldes vadītāja
alda.zvejniece [at] smiltenesnovads.lv

Ilona Briede

Lietvede, klientu apkalpošanas speciāliste, bibliotēkas vadītāja
ilona.briede [at] smiltenesnovads.lv
  • Citu pašvaldības iestāžu darbinieki 

Grundzāles pagasta VPVKAC

grundzale [at] smiltenesnovads.lv

Marina Ziemiņa

Bāriņtiesas locekle - Grundzāles pagasts – Pirmdiena: 9.00–13.00; Palsmanes pagasts – Otrdiena: 9.00–13.00; Smiltenes pagasts – Piektdiena: 9.00–13.00
marina.ziemina [at] smiltenesnovads.lv

Irina Strazdiņa

Sociālā darbiniece darbam ar sociālo palīdzību - Grundzāles pagasts – Otrdiena: 8.00-12:00,13.00-17:00; Ceturtdiena:13.00-17.00; Virešu pagasts – Pirmdiena: 8.00-12.00,13.00-18.00; Ceturtdiena: 8.00-12.00
irina.strazdina [at] smiltenesnovads.lv

Inga Strauta

Vecākā sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem - Ape – ceturtdiena: 9.00-16.00; Grundzāle – otrā un ceturtā pirmdiena: 11.00–12.00, 13.00-15.00; Gaujiena – pirmā un trešā pirmdiena: 11.00–12.00, 13.00-15.00; Vireši – otrdiena: 14.00-16.00; Smiltenes pag.- trešdiena: 9.00–16.00
inga.strauta [at] smiltenesnovads.lv

Anita Bušmane

Sociālā darbiniece darbam ar pilngadīgām personām - Smiltenes pilsēta, Gaujienas, Grundzāles, Virešu pagasts
anita.busmane [at] smiltenesnovads.lv

Māris Stabiņš

Sporta darba organizators - Grundzāles pagasts
stabinens68 [at] inbox.lv

Par iestādi

  • Smiltenes novada Grundzāles pagasta pārvalde ir Smiltenes novada pašvaldības domes izveidota pašvaldības iestāde, kas Smiltenes novada teritoriālajā iedalījumā Grundzāles pagastā nodrošina noteikto pašvaldības pakalpojumu pieejamību un citu no pašvaldības funkcijām izrietošu pārvaldes uzdevumu un pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
  • Pārvaldes mērķis ir nodrošināt pagasta iedzīvotājiem un juridiskajām personām ērtus, pieejamus un kvalitatīvus pašvaldības pakalpojumus, pārstāvēt to kopējās intereses novadā un valstī.