Mēnešalga:
1041 EUR
Veselības aprūpe / Sociālā aprūpe
Darba vieta: Smiltenes novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
Dārza iela 11, Smiltene, Smiltenes nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Smiltenes novada Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku darbam ar ģimenēm un bērniem

Smiltenes novada Sociālais dienests aicina darbā 

SOCIĀLO DARBINIEKU/-CI 

darbam ar ģimenēm un bērniem uz pilnu slodzi Smiltenes pilsētā (uz nenoteiktu laiku).

Prasības pretendentiem:

• profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (otrā līmeņa profesionālā izglītība);

• izpratne par sociālā gadījuma vadīšanas principiem;

• labas komunikācijas prasmes;

• prasme identificēt un analizēt klientu sociālās problēmas, to cēloņus un sekas;

• normatīvo aktu, kas reglamentē sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu, pārzināšana;

• prasme sagatavot vēstules un ziņojumus, atzinumus;

• labas iemaņas darbā ar datoru, informāciju sistēmām un programmām, biroja tehniku;

• prasme plānot, vadīt un organizēt darbu, spēja skaidri argumentēti paust savu viedokli;

• spēja ātri un patstāvīgi pieņemt lēmumus nestandarta situācijās;

• prasme strādāt komandā, uzņemties iniciatīvu un atbildību;

• labas komunikācijas, empātijas, klausīšanās prasmes;

• ievērot konfidencialitātes prasības;

• teicamas latviešu valodas zināšanas;

• B kategorijas autovadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

• veikt sociālo darbu ar ģimeni ar bērniem, identificēt sociālās problēmas un izvērtēt sociālo situāciju ģimenēm ar bērniem un jauniešiem /tālāk-Klients/, lemt par nepieciešamo intervenci, vadīt sociālā gadījuma procesu un dokumentēt to;

• veikt profesionālo darbību Klienta interesēs, respektējot Klienta pašnoteikšanos, ar cieņu, atbildīgi, empātiski, ieinteresēti, nenosodoši, nediskriminējoši un toleranti;

• sadarbībā ar Klientu identificēt Klienta sociālās problēmas un vajadzības, izstrādāt atbilstošu sociālās rehabilitācijas/sadarbības plānu;

• informēt Klientu par iespēju saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, sociālo un psiholoģisko jautājumu risināšanā, kurus Klients nespēj atrisināt saviem spēkiem un resursiem;

• piesaistīt nepieciešamos resursus, lai palīdzētu Klientam risināt radušās sociālās problēmas/grūtības;

• slēgt vienošanos ar Klientu par sadarbību un veicamajām aktivitātēm konkrētās sociālās problēmas risināšanā;

• strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA) u.c. sistēmām;

• apsekot Klientu dzīvesvietā;

• sadarboties ar citām valsts un pašvaldības institūcijām Klienta sociālo problēmu risināšanā;

• veikt preventīvo darbu, lai novērstu sociālo problēmu rašanos.

Piedāvājam:

• darbu uz pilnu slodzi, uz nenoteiktu laiku;

• iespēju strādāt profesionālā speciālistu komandā, zinošus atsaucīgus kolēģus;

• atbildīgu, interesantu un dinamisku darbu;

• stabilu atalgojumu no 1041,00 euro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas);

• sociālās garantijas un t.sk. veselības apdrošināšanu;

• profesionālās attīstības un pilnveides iespējas.

Iesniedzamie dokumenti:

• profesionālās darbības apraksts (CV);

• motivācijas vēstule;

• izglītību apliecinoša dokumenta, sertifikātu kopijas.

 Pieteikšanās termiņš – 2024.gada 28.jūnijs.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību pamatojošos dokumentus lūdzam sūtīt līdz 2024.gada 28.jūnijam uz e-pastu: [email protected] vai pa pastu Smiltenes novada Sociālais dienests, Dārza iela 11,Smiltene, Smiltenes novads LV-4729. Uzziņas pa tālruņa numuru 20203327.

Pretendentiem jāpiesakās līdz