Mēnešalga:
1603 EUR
Izglītība / Zinātne
Darba vieta: Smiltenes novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pag., Smiltenes nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Grundzāles pamatskola

reģistrācijas Nr. 40900005927

aicina darbā

DIREKTORA VIETNIEKU IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Amata pienākumi:

 • plānot, organizēt un nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • piedalīties skolas reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, informēt par to pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus;
 • organizēt savu darbu atbilstoši skolas mērķiem un uzdevumiem;

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • izpratne ar izglītības jomu saistītos likumdošanas jautājumos;
 • vēlama iepriekšēja pieredze šajā vai līdzīgā amatā;
 • prasme organizēt, vadīt un plānot savu un padoto darbinieku darbu, analizēt problēmas, noteikt darbības prioritātes, pastāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, digitālās prasmes, psiholoģiskā noturība, precizitāte un iniciatīva.

Piedāvājam:

 • nepilna laika (0,75 slodzes) atbildīgu amata vietu uz nenoteiktu laiku ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi;
 • darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (1603 euro par pilnu slodzi);
 • sociālās garantijas.

Dzīves un darba gaitu aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumentu kopijas ar norādi „Direktora vietnieks izglītības jomā” lūdzam sūtīt līdz 2024. gada 26. jūlijam uz e-pastu: [email protected] vai iesniegt personīgi skolā Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.

Tālrunis informācijai: +371 26493777.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

•    Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;

•    Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

Pretendentiem jāpiesakās līdz