Mēnešalga:
1145 EUR
Izglītība / Zinātne
Darba vieta: Smiltenes novada pašvaldība
Atrašanās vieta:
Pils iela 3, Smiltene, Smiltenes nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Smiltenes Mūzikas skola

 reģistrācijas Nr. 40900005965
aicina darbā

ĢITĀRSPĒLES PEDAGOGU


Amata pienākumi:

 • nodrošināt izglītības programmas īstenošanu atbilstoši valsts profesionālās ievirzes izglītības standartam;
 • atbildīgi vadīt mācību stundas, iesaistīties skolas audzināšanas un ārpusstundu darbā;

 • nodrošināt izglītojamo dalību konkursos, festivālos un citos pasākumos.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • labas saskarsmes, sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām (MS Office, e-klase);
 • valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Piedāvājam:

 • pilnas slodzes darbu (ar kolektīvo muzicēšanu) uz nenoteiktu laiku no 2024.gada augusta beigām;
 • 1145 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas par pilnu slodzi;
 • sociālās garantijas un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas.

CV, pieteikuma vēstuli, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu: [email protected] līdz 2024.gada 31.jūlijam. Tālrunis papildu informācijai +371 64707584, +371 64773220

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība  informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.


Pretendentiem jāpiesakās līdz