Mēnešalga:
1200 līdz 1335 EUR
Kultūra / Māksla
Darba vieta: Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvalde
Atrašanās vieta:
Skolas iela 4, Ape, Smiltenes nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

SMILTENES NOVADA KULTŪRAS UN TŪRISMA PĀRVALDE

Reģ. Nr. 40900038716, Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

IZSLUDINA KONKURSU UZ

APES AMATU MĀJAS VADĪTĀJA AMATU (uz noteiktu laiku)

(kods pēc profesiju klasifikatora – 3435 23)

Amata galvenie pienākumi:

•  koordinēt Amatu mājas, E.Zālītes memoriālās mājas un Tūrisma informācijas punkta darbību;

•  plānot un organizēt dažādu aktivitāšu norisi Amatu mājā un tūrisma jomā (izstādes, meistarklases, plenērus, izglītojošas nodarbības, pārgājieni, u.c.);

•  savas kompetences ietvaros piedalīties projektu izstrādē un ieviešanā;

•  plānot, koordinēt un organizēt uzņēmējdarbību atbalstošas aktivitātes Amatu mājā (sadarbība ar mājražotājiem, tikšanās ar uzņēmējdarbības atbalstošām institūcijām u.c.);

•  sadarbības veicināšana ar vietējo kopienu, radošo industriju pārstāvjiem, izglītības iestādēm u.c.;

•  gatavot Amatu mājas un tūrisma veicinošu saturu pašvaldības informatīvajiem kanāliem (mājas lapai, sociālajiem tīkliem, informatīvajam izdevumam u.c.);

•  organizēt tirgus aktivitātes.

Prasības pretendentiem:      

•  augstākā izglītība ar amatu saistītā jomā;

•  pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā vismaz 1 gadu;

•  zināšanas un izpratne projektu, cilvēkresursu vadībā, pasākumu organizēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;

•  valsts valodas prasmes augstākajā līmenī (svešvalodas zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību);

•  sociālo mediju administrēšanas prasmes;

•  augsta atbildības sajūta, precizitāte, pozitīva attieksme pret darbu;

•  spēja patstāvīgi plānot un organizēt savu un komandas darbu;

•  labas iemaņas darbā ar MS Office (MS Excel, MS Word u.c.).

Mēs piedāvājam:

•  dinamisku, radošu un atbildīgu darbu uz attīstību vērstā pašvaldībā;

•  pilna darba laika amata vietu jaunatklātajā Apes Amatu mājā uz noteiktu laiku līdz 2026.gada janvārim;

•  stabilu atalgojumu, sākot no 1200 EUR pirms nodokļu nomaksas pārbaudes laikā, pēc tā – 1335 EUR;

•  sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām, un citus labumus atbilstoši darba rezultātam un normatīvajos aktos noteiktajam;

•  izaugsmes un pilnveidošanās iespējas profesionālai pilnveidei.

Pieteikuma dokumentus: CV (dzīves aprakstu), motivācijas vēstuli un izglītības dokumentu kopijas iesniegt personīgi vai pa pastu Smiltenes novada Kultūras un tūrisma pārvaldē Gaujas ielā 1, Smiltenē, Smiltenes novadā, slēgtā aploksnē ar norādi “Apes Amatu mājas vadītāja amata konkursam”, vai sūtīt uz e- pastu: [email protected] līdz 2024. gada 24.jūnijam. Tel. informācijai 29580888.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldības dome informē, ka:

• Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;

• Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.

Pretendentiem jāpiesakās līdz