Komisijas galvenie uzdevumi

 • Izvērtēt atbalsta reliģiskajām organizācijām kultūras un tūrisma veicināšanai Smiltenes novadā iesniegtos pieteikumus.
 • Sagatavo komisijas pieņemto lēmumu par līdzfinansējumu piešķiršanu izvērtētajiem pretendentiem apstiprināšanai Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē.

  Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētājs: 
   • Mārtiņš Ulāns, pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības jautājumos.
  • Komisijas locekļi: 
   • Ieva Plētiena, Raunas Kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja;
   • Una Kasparinska, Tūrisma informācijas centra vadītāja;
   • Astrīda Harju, domes priekšsēdētāja vietniece kultūras un sociālajos jautājumos;
   • Dace Ērģele, Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja. 

  Komisiju sēdes

  Sēdes darba kārtība un protokoli.
  Skatīt vairāk