Gads
2022
Mēnesis
Maijs
Veids
Sabiedriskās apspriešanas
Statuss
Noslēgusies

Derīgo izrakteņu atradne Vālodzes, nekustamā īpašuma “Vālodzes” (kadastra Nr. 4276 006 0007) zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 4276 006 0007, Raunas pagasts, Smiltenes novads. 

Paredzētā darbība smilts-grants, smilts un mālsmilts materiāla ieguve un apstrāde derīgo izrakteņu atradnē Vālodzes. Derīgo izrakteņu ieguves platība 74.67 tūkst.m2. Ieguvi plānots veikt virs gruntsūdens līmeņa.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības prasības sanāksme tiks organizēta attālināti ZOOM platformā, tiešsaistē 2022.gada  26.maijā, plkst.17:00

Pieteikt dalību sanāksmē var rakstot uz e-pasta adresi [email protected]

vai zvanot pa tālruni +371 67500180 (darba laikā, darba dienās).

Sabiedrība tiek aicināta piedalīties sabiedriskajā apspriešanā laika posmā no 2022. gada 12.maija līdz 2.jūnijam. 5 dienu laikā pēc sanāksmes, iespējams atkārtoti iepazīties ar sanāksmes prezentāciju un uzdot interesējošus jautājumus, izmantojot E-pastu [email protected]