Gads
2013
Mēnesis
Janvāris
Veids
Publiskās apspriešanas
Statuss
Noslēgusies

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Smiltenes novada dome laika periodā no 2013.gada 03.janvāra līdz 2013.gada 30.janvārim nodod publiskai apspriešanai „Smiltenes pilsētas Raiņa ielas posma no Ābeļu ielas līdz Rīgas ielai kompleksā rekonstrukcija” būvniecības ieceres materiālus. Būvniecības iecere paredz Raiņa ielas rekonstrukciju (posms pilsētas robeža līdz Ābeļu ielai). Aptuvenais rekonstrukcijas ielas posma garums ~ 920m.

Būvniecības ierosinātājs: Smiltenes novada dome
Atbildīgā persona: U. Rudzītis (tel.:29416035)
Reģ.Nr.: 90009067337
Juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Projektētājs: SIA „Ceļu komforts”,
Atbildīgā persona: E.Leitis (tel.: 29470503)
Reģ.Nr.: 44103040845
Juridiskā adrese: Rubenes iela 32-33, Valmiera, LV-4201

Būvniecības ieceres informatīvie materiāli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā) no 2013.gada 03.janvāra līdz 30.janvārim, darba laikā, kā arī Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv

Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas sanāksme notiks Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, sēžu zālē (2.stāvā), 2013.gada 17.janvārī, plkst.17.00.

Atsauksmes par būvniecības ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institūciju ēkā Pils ielā 2, 11.kab.(2.stāvā) tālr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dārza iela 3, LV-4729, ar norādi: „Būvniecības ieceres publiskajai apspriešanai”) līdz 2013.gada 30.janvārim (ieskaitot).

Informāciju par Smiltenes novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var uzzināt Smiltenes novada domes Kancelejas nodaļā, pašvaldības mājas lapā www.smiltenesnovads.lv, vai pa tālruni 64774844.