rty
 • Projekta nosaukums “Smiltenes pašvaldību ēku vides pieejamības nodrošināšanas pasākumi” , Nr.3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/010.
 • Projekta mērķis Nodrošināt vides pieejamību personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem publiskajās ēkās Dārza ielā 11, Smiltenē, kur tiek sniegti Sociālā dienesta un Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi un Galdnieku ielā 10, Smiltenē, kur tiek sniegti Smiltenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra pakalpojumi.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai
  • Vidēja termiņa prioritāte 1: Sociāli nodrošināta sabiedrība un efektīva pārvaldība
  • Rīcības virziens 1: Vietējā kopiena
  • Uzdevums 5: Smiltenes novada Bērnu un ģimenes atbalsta centra pārbūve
  • Rīcības virziens 7: Sociālā aizsardzība
  • Uzdevums 31: Valsts un pašvaldības ēku vides pieejamības nodrošināšanas  pasākumi- Dārza iela 11, Smiltenē
 • Projekta aktivitātes Projekta ietvaros tiks palielināti sabiedrībai paredzēto labklājības nozares publisko pakalpojumu un publisko ēku skaits, kurās tiek sniegti labklājības nozares valsts pakalpojumi vai pašvaldību sociālie pakalpojumi un kurās ir nodrošināta vides, nodarbinātības un informācijas pieejamība visām sabiedrības grupām, tostarp personām ar invaliditāti un funkcionālajiem traucējumiem.
 • Aktivitātes
  • Būvprojekta izstrāde ēkām Dārza ielā 11 un Galdnieku ielā 10, Smiltenē, lai nodrošinātu vides pieejamību personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem.
  • Būvdarbi vides pieejamības personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem ēkām Dārza ielā 11 un Galdnieku ielā 10, Smiltenē nodrošināšanai.
  • Vides pieejamības personām ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem ekspertu konsultācijas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām par ēkām – Dārza ielā 11, Smiltenē un Galdnieku ielā 10, Smiltenē.
 • Projekta ilgums Līdz 2024.gada 31.decembrim
 • Projekta finansējums
  • Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 268 620,00 EUR
  • Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda finansējums 222 000,00 EUR
  • Smiltenes novada pašvaldības finansējums 46 620,00 EUR.
 • Publicitāte