Statuss:
Noslēdzies
uh
 • Aktivitāte (konkurss): Remigrācijas* sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās
 • Projekta iesniedzējs, aktivitātes partneri: Smiltenes novada dome, Vidzemes plānošanas reģions
 • Projekta mērķis: Konkursa mērķis ir katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras Latvijas Republikas pašvaldības,  kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.
 • Projekta realizācijas laiks: Līdz 2020.gada 8.septembris
 • Konkursa finansējums: Konkursa “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” ietverto aktivitāšu īstenošanai, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu piešķirtais finansējums ir 10 000 EUR, kas tiek saņemti no Vidzemes plānošanas reģiona transferta pārskaitījuma no valsts budžeta programmas 31.00.00 “Prioritārais pasākums 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai “Reģionālās remigrācijas koordinators”)””. Smiltenes novada domes līdzfinansējums konkursa aktivitāšu īstenošanai 4300, 00 EUR.
 • Konkursa aktivitātes: Aktivitātes, ko pašvaldība īstenojusi konkursa atbalsta finansējumu:
  • Informēt, popularizēt iespējas, kuras piedāvā Smiltenes novads:
  • Atbalsts mācību materiālu iegādei, lai veicinātu valodas apguvi remigrantu ģimeņu bērniem Smiltenes novada izglītības iestādēs.
  • Smiltenes pilsētai 100. Uzrunāt tautiešus ārzemēs, lai 2020.gadā atgrieztos pie savām ģimenēm svinēt pilsētas 100 gadu jubileju.
   • Ielūgumu Smiltenei 100 izstrāde, izsūtīšana;
  • Aktivitātes, ko pašvaldība plāno veikt konkursa ietvaros ar saviem vai citiem finanšu līdzekļiem (neskaitot Konkursa atbalstu):
   • Atbalsts latviešu valodas apguvē.
   • Nāc dzīvot Smiltenes novadā – baneru un reklāmas karogu izgatavošana.
 • Konkursa teritorija: Smiltenes novads
 • Kontaktpersona remigrācijas jautājumos Smiltenes novadā: Smiltenes novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste tālr.+371 29613117, e-pasts: [email protected]
 • Publicitāte:

 

hi
hi
hi
ape
ape