Statuss:
Noslēdzies
ape
 • Projekta nosaukums: „Zivju dzīvotņu atjaunošana Gaujas upes Sikšņu krācēs 2023.gadā”, Nr. 23-00-S0ZF02-000044
 • Programma: Zivju fonds – Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana.
 • Projekta mērķis: Veikt zivju monitoringu un Gaujas ūdensteces tīrīšanu, atjaunojot dabiskās zivju dzīvotnes un nārsta vietas Gaujas upē ar kopējo platību 1,4 ha.
 • Atbilstība Smiltenes novada attīstības programmai:
  • Vidēja termiņa prioritāte 3: Līdzsvarota vides un infrastruktūras attīstība
  • Rīcības virziens 12: Vide un dabas resursi
  • Uzdevums 46: Attīstīt publisko ūdeņu apsaimniekošanu
 • Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros plānots veikt potenciāli vislabvēlīgāko zivju dzīvotņu un nārsta teritoriju atjaunošanu 1,40 hektāru platībā, kas dos labvēlīgu ietekmi atražošanas programmā ielaisto zivju mazuļu izdzīvošanai, kā arī potenciāli jāpieaug zivju skaitam, kas nākotnē migrētu nārstot uz Gaujas augšteci un tās pietekām Vecpalsu un Vizlu. Projektā, papildus atjaunošanas darbiem, paredzēts veikt teritoriju zinātnisko novērtējumu divās sadaļās zivju fona, drifta (laša mazuļu potenciālās barības) monitoringu, kā arī veikt projekta realizācijas laukumu zinātnisko ekspertīzi.
 • Aktivitātes:
  • upes grunts kultivēšana, lai “izravētu” ūdensaugus;
  • apzinātas un labiekārtotas potenciālās nārsta ligzdas un attīrītas dabiskās zivju dzīvotnes (bedres, dabīgie sanesumi u.tml.), atstājot laukumam nepieciešamās slēptuves – koku sagāzumus, paceres; 
  • zivju fona un laša mazuļu potenciālās barības monitorings, kā arī projekta realizācijas laukumu zinātniskā ekspertīze.
 • Projekta realizācijas laiks: 2023. gada jūlijs – septembris
 • Projekta izmaksas:
  • Kopējās projekta izmaksas – 13364,64 EUR
  • Zivju fonds finansējums – 11894,53 EUR
  • Pašvaldības līdzfinansējums – 1470,11 EUR
 • Pievienotie dokumenti:
ape