Statuss:
Noslēdzies
uh
 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Smiltenes novada attīstības programma 2012.-2018.gadam,  Rīcības plāna 3.3.3.uzdevums „Attīstīt daudzfunkcionālo Tepera sporta un atpūtas kompleksu”
 • Projekta iesniedzējs, partneri: Smiltenes novada dome
 • Par projekta atbildīgā(s) persona(s): Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja Ilze Sausā, tālrunis 64707877
 • Projekta mērķis: Pilnveidot un attīstīt sporta un atpūtas kompleksu “Teperis”, izbūvējot sporta procesu atbalstošu servisa telpas, kas ikdienā kalpos Smiltenes pilsētas bērnu un jaunatnes sporta skolas, Smiltenes tehnikuma un Smiltenes vidusskolas audzēkņiem, kā arī sporta klubu vajadzībām un sporta pasākumiem.
 • Projekta aktivitātes:
  • Būvprojekta izstrāde;
  • Smiltenes stadiona servisa ēkas un skatītāju tribīņu izbūve.
 • Projekta realizācijas laiks: 2017.gada aprīlis – 2018.gada decembris
 • Projekta izmaksas:
  • Kopējās plānotās izmaksas ir 650 000 EUR
  • Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums – 200 000 EUR
  • Pašvaldības finansējums – 450 000 EUR
 • Pievienotie dokumenti:
  • 12.05.2017.