Statuss:
Noslēdzies
uh
 • Programma, prioritāte, aktivitāte:
  • Valsts autoceļu fonds
  • Smiltenes novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam Rīcības plānā iekļauts  3.1.1.uzdevums „Sekmēt drošas un kvalitatīvas ceļu, ielu, ietvju, stāvlaukumu infrastruktūras attīstību”
 • Projekta iesniedzējs, partneri: Smiltenes novada dome
 • Par projekta atbildīgā(s) persona(s): Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītāja Ilze Sausā, tālrunis 64707877
 • Projekta mērķis: Projekta mērķis ir pārbūvēt Gaujas ielas posmu no Krāsotāju ielas līdz Audēju ielai, darbos ietverta arī pašvaldības inženierkomunikāciju pārbūve, ietves pārbūve, ielas konstruktīvo kārtu un virsmas pārbūve, satiksmes drošības pasākumu veikšana u.c.
 • Projekta aktivitātes:
  • Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana (aprēķini, tehniskais projekts);
  • Gaujas ielas posma no Krāsotāju ielas līdz Audēju ielai pārbūve.
 • Projekta realizācijas laiks: 2017.gada jūlijs – 2018.gada novembris
 • Projekta izmaksas:
  • Kopējās plānotās izmaksas ir 945 000 EUR
  • Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums  – “Valsts autoceļu fonds” līdzekļi 315 000,00 EUR
  • Pašvaldības finansējums – 630 000 EUR
 • Pievienotie dokumenti:
  • ​​​​​​​​​​​​​​16.06.2017.