Statuss:
Noslēdzies
elfla
  • Programma, prioritāte, aktivitāte: Projekts 9.2.4.2/16/I/052 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā “norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
  • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Smiltenes novada pašvaldība
  • Projekta mērķis: Mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Smiltenes novada iedzīvotajiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotajiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.
  • Projekta īstenošanas laiks un ilgums: Līdz 2023. gada augustam
  • Projekta finansējums: Kopējās plānotās projekta izmaksas ir 253 592, 00 EUR. No kurām 85% jeb 215 553,20 EUR tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda un 15% jeb 38 038,80 EUR no valsts budžeta finansējuma.
  • Projekta aktivitātes: 
    • Fizisko aktivitāšu veicināšanas pasākumi- nūjošana, joga, slēpošanas pārgājieni; peldēšanas nodarbības bērniem, senioriem; informatīvās akcijas, semināri un izglītojošās lekcijas par veselības veicināšanas tēmām; ekskursijas pensijas vecuma iedzīvotājiem; pārgājieni un riteņbraukšanas pasākumi; vasaras nometnes bērniem; meistarklases par veselīga ēdiena pagatavošanu; fizioterapeita nodarbības, u.c. aktivitātes.
  • Kontaktpersona: Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Vita Grigule, tālr.64707571, 27062522, e-pasts: [email protected].
  • Projekta lapa pašvaldības tīmekļvietnē un arhīvs: Projekta lapa Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē un nodarbību arhīvs (no 2022. gada oktobra) atrodams ŠEIT.

Pievienotie dokumenti:
12.05.2017. – Pasākums “Ieriteņo vasarā”
29.05.2017. – Nūjošanas nodarbībās jūnijā
29.05.2017. – Jogas nodarbībām Grundzāles kultūras namā
Projekta darba plāns 2017. gadam
16.08.2017. – Aicinām doties nūjošanas pārgājienā pa Klievezera apkārtni
15.08.2017. – Noskaidrota Smiltenes novada superģimene
02.08.2017. – Aicinām uz sportisku un atraktīvu pasākumu „Superģimene”
17.10.2017. – Aicinām iedzīvotājus piedalīties veselības veicināšanas projekta aktivitātēs
19.12.2017. – Bezmaksas peldēšanas nodarbības Smiltenes novada iedzīvotājiem- senioriem
31.01.2018. – Bezmaksas jogas nodarbības Smiltenē un Grundzālē
25.02.2018. – Pasākums “Ziemas sporta diena ģimenēm” PĀRCELTS uz 11.martu
Afiša slēpošanas pārgājiens
13.03.2018.- – Aicinām iedzīvotājus piedalīties projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” aktivitātēs
13.03.2018.- Tikšanās ar fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu Uģi Beķeri
13.03.2018.- Smiltenes novada Ziemas sporta diena ģimenēm
25.04.2018.- Bezmaksas nūjošanas nodarbības, trenera vadībā – nāc un PIEDALIES!
25.04.2018.- Bezmaksas lekcija “Par sirds veselību un dzīvotprieku”
31.07.2018.- Aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros
29.08.2018. – Aktivitātes projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā” ietvaros
11.09.2018. – Velobrauciens ” Ieriteņo simtgadē “ afiša
19.09.2018.- Tikšanās ar L.Neimani un U.Beķeri
26.09.2018.- Bezmaksas nodarbības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm
Afiša bezmaksas jogas nodarbības Smiltenē un Grundzālē
27.09.2018.- Veselīga uztura meistardarbnīcas vecākiem
14.12.2018. – Aicinām uz bezmaksas lekcijām
21.01.2019. – Bezmaksas peldēšanas nodarbības Smiltenes novada iedzīvotājiem – senioriem
Afiša bezmaksas jogas nodarbības Smiltenē un Grundzālē
22.02.2019. – Vingrošana bērniem fizioterapeita vadībā
27.02.2019. – Aktīvās atpūtas diena “Pavadām ziemu, sagaidām pavasari!
07.03.2019. – “Iepēdo pavasarī!” un iepazīsti Zeltiņu apkārtnes dārgumus
08.03.2019. – Aicinām novada iedzīvotājus uz bezmaksas lekciju
25.03.2019. – Aicinām novada iedzīvotājus uz bezmaksas lekciju
30.04.2019. – Aicinām iedzīvotājus piedalīties bezmaksas nūjošanas nodarbībās
07.05.2019. – Aicinām atklāt aktīvā tūrisma sezonu Smiltenes novadā ar velobraucienu “Ieriteņo vasarā”; afiša
03.07.2019.- Nāc un piedalies bezmaksas nūjošanas nodarbībās!
19.07.2019. – Vingrošana bērniem fizioterapeita vadībā
13.08.2019.- Smiltenes novada Sporta svētki
04.09.2019.– Smiltenes novada sporta svētkos pirmo vietu izcīna Grundzāles komanda
11.09.2019.– Ar velobraucienu “Ieriteņo rudenī” noslēgsim aktīvā tūrisma sezonu Smiltenes novadā!
04.10.2019.– Aicina vecākus pieteikties bezmaksas nodarbībām – psihologa lekcijām par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu
04.10.2019.– Aicinām Smiltenes novada iedzīvotājus piedalīties bezmaksas jogas nodarbībās
08.10.2019.– 31.oktobrī Smiltene notiks nakts pārgājiens “Spocīns Nocīns”
30.10.2019.- Jogas nodarbības novembrī
04.11.2019.- Bezmaksas baseina apmeklējumi senioriem
25.11.2019.– Jogas nodarbības decembrī
27.11.2019.- Bezmaksas lekcija “Veselības paškontrole”
18.12.2019.- Jogas nodarbības janvārī
03.12.2019.– Sporto Smiltenes novadā
17.08.2020. – Ieriteņo rudenī!
08.10.2020.- SpocĪns Jocīns nakts pārgājiens
16.10.2020. – Bezmaksas Crossfit nodarbības Smiltenē
07.01.2020. – Bezmaksas Crossfit nodarbības arī sniegotos apstākļos
18.01.2021. – Slēpošanas pārgājiens
24.05.2021. – Projekta aktivitātes jūnijā
31.05.2021- Joga Grundzālē un Smiltenē jūnijā
14.04.2021. Bezmaksas jogas nodarbības tiešsaistē aprīlī
31.05.2021. Nūjošanas nodarbības instruktora vadībā Smiltenē
07.01.2021.Crossfit nodarbības februārī Smiltenē
15.01.2021. CROSSFIT nodarbība 16.janvārī tiešsaistes platformā ZOOM
04.03.2021. CROSSFIT nodarbības martā Smiltenē
31.03.2021. Crossfit nodarbības aprīlī
10.05.2021.Crossfit nodarbības maija mēnesī
29.03.2021. Joga aprīlī tiešsaistes platformā Zoom
18.01.2021.Bezmaksas slēpošanas nodarbība-pārgājiens “Slēpo ar prieku!”
28.01.2021.Bezmaksas slēpošanas nodarbība-pārgājiens “Slēpo ar prieku!”
03.02.2021.Bezmaksas slēpošanas nodarbība-pārgājiens “Slēpo ar prieku!”
25.01.2021.Bezmaksas lekcijas bērnu vecākiem “Pastāvēs, kas mainīsies”
12.04.2021.Noslēdzas lekciju cikls “Pastāvēs, kas mainīsies”
29.04.2021.Bezmaksas vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā
28.06.2021. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā jūlijā
31.05.2021.Bezmaksas vingrošanas nodarbības fizioterapeita vadībā

Ieriteņo vasarā

Relīze Ieriteņo vasarā
Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2021. gada jūnija mēnesī

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2021. gada jūlija mēnesī

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā  2021. gada  augusta mēnesī

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2021. gada septembra mēnesī

Bezmaksas veselības veicināšanas nodarbības Apē 27.08.2021.

Skriešanas seriāls “Tepera takas”16.09.2021.

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2021. gada oktobra mēnesī

“Tepera takas” noslēgums 05.10.2021.

25.09.2021. Ieriteņo rudenī

28.09.2021. Ieriteņo rudenī atskats

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2021. gada novembra mēnesī

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2021. gada decembra mēnesī

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2022. gada janvāra mēnesī

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2022. gada februāra mēnesī

Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai” aktivitātes Smiltenes novadā 2022. gada marta mēnesī

07.02.2022. Slēpošanas pārgājiens “Iepazīsti Būdas kalnu!”


https://www.smiltenesnovads.lv/blog/class/projekta-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-aktivitates-smiltenes-novada-oktobri/
https://www.smiltenesnovads.lv/blog/class/projekta-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-aktivitates-smiltenes-novada-novembri/
https://www.smiltenesnovads.lv/blog/class/projekta-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-aktivitates-smiltenes-novada-decembri/
https://www.smiltenesnovads.lv/blog/class/projekta-pasakumi-vietejas-sabiedribas-veselibas-veicinasanai-aktivitates-smiltenes-novada-janvari/

02.01.2024. Noslēdzies projekts “Pasākumi sabiedrības veselības veicināšanai Smiltenes novadā”