Statuss:
Īstenošanā
sr6
 • Programma, prioritāte, aktivitāte:
  • Smiltenes vidusskola piedalās Eiropas sociālā fonda projektā, ko  īsteno Valsts izglītības satura centrs 
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir):
  • Valsts izglītības satura centrs
 • Projekta mērķis:
  • Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
 • Projekta aktivitātes:
  • Smiltenes vidusskola piedalās projekta aktivitātē: mācību satura aprobācijas un ieviešanas nodrošināšanas pasākumu organizēšana Latvijā.
 • Projekta teritorija:
  • Latvija
 • Galvenie rādītāji:
  • Uz Smiltenes vidusskolu attiecināmais rādītājs:
  • Profesionālā pilnveide 3 pedagogu komandām (pirmsskolas, pamatskolas un vidusskolas)  par kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu un pedagogu uzdevumiem aprobācijas gaitā.
 • Publicitāte: