Statuss:
Noslēdzies
hi
 • Projekta nosaukums: Ielu apgaismes tīklu izbūve Saltupu ciematā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā, 1.kārta
 • Projekta iesniedzējs, aktivitātes partneri: Smiltenes novada pašvaldība
 • Projekta mērķis: Saltupu ciematā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā izbūvēt un uzstādīt 19 jaunus gaismekļus.
 • Projekta ilgums: 14.04.2021. – 31.07.2021.
 • Projekta finansējums: Pašvaldības finansējums: 22870,57 EUR
 • Projekta aktivitātes: 
  • 19 jaunu gaismekļu uzstādīšana Staltupu ciemā, Launkalnes pagastā, Smiltenes novadā
  • Projekts tiek realizēts paralēli ar AS “Sadales tīkls” investīciju projektu “T-3834 “Saltupi” Z-1 0.4kV tīkla pārbūve Smiltenes novada Launkalnes pagastā”, kura laikā apgaismojuma un spēka tīkli tiek guldīti vienā tranšejā.
 • Projekta teritorija: Staltupu ciems, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads
 • Publicitāte:
 • Pievienotie dokumenti: