Statuss:
Noslēdzies
Drustu kapsēta
Foto: www.cemety.lv

 

No 2023. gada maija īstenotais projekts “Drustu kapsētas digitalizācija” Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000006 ir noslēdzies.

Projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem un citiem interesentiem ir atvieglota informācijas pieejamība par brīvajām apbedījuma vietām, kā arī tiek sniegta iespēja apzināt savu senču atdusas vietas.

Projekta īstenošanas laikā kapsētā veikta topogrāfiskā uzmērīšana, kapu kopiņu uzskaite, fotofiksācija, datu vākšana un sistematizēšana, mirušo reģistrācijas grāmatu skenēšana, digitalizēšana, digitalizēta kapsētas plāna izveide, sistēmas izstrāde, kuru var papildināt un lietot no jebkuras vietas. Ka arī izveidota lielformāta kapsētas karte, kura novietota pie kapličas sienas. Projekta rezultātā izveidotā datu bāze pieejama www.cemety.lv.  Projekta materiālus uzturēs Smiltenes novada pašvaldība, datubāze tiks abonēta pastāvīgi un katra jaunā kapu vieta – reģistrēta.

Par datubāzes papildināšanu citu saistīto informāciju būs atbildīga Drustu pagasta pārvalde kopā ar Drustu kapu pārzini. Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties e-pastā [email protected] vai telefoniski +371 26690882.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 4779,50, tajā skaitā publiskais finansējums EUR 4301,55 un Smiltenes novada pašvaldības finansējums EUR 477,95.

Projekts tika īstenots ar Lauku atbalsta dienesta atbalstu, izmantojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai “Latvijas lauku attīstības programmas 2014. – 2022. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” finansējumu un Smiltenes novada pašvaldības atbalstu.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: 

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm