Statuss:
Noslēdzies
elfla

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšana.

 • Programma, prioritāte, aktivitāte: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās”.
 • Projekta iesniedzējs, partneri (ja ir): Smiltenes novada pašvaldība
 • Projekta mērķis: Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos.
 • Projekta īstenošanas laiks un ilgums: Projekta īstenošana paredzēta līdz 2022.gada 30.novembrim. Projekta īstenošana plānota 18 mēnešu laikā no projekta apstiprināšanas.
 • Projekta finansējums: Projekta kopējās izmaksas ir 1 367 415,92 EUR, no tām ERAF finansējums 251 000,00 EUR, valsts budžeta dotācija 11 073,53 EUR.
 • Projekta aktivitātes: Projektā paredzēts uzstādīt saules kolektorus siltā ūdens un apkures sistēmas nodrošināšanai ēkā, saules paneļus pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai. Veicot ēkas energoefektivitātes pasākums tiks veikta ēkas iekštelpu plānojuma maiņa, lai nodrošinātu nepieciešamās telpas mācību procesam un ierīkotu atbilstošas telpas skolas internātam.
 • Projekta teritorija: Palsmanes pamatskolas internāta ēka
 • Galvenie rādītāji: Projekta rezultātā ir plānots:
  • uzstādīt iekārtas atjaunojamo energoresursu izmantošanai ar jaudu 0.021 MW;
  • primārās enerģijas gada patēriņa samazinājumu par 110 087 kWh gadā;
  • siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā – 29,540 tonnas.
ssf
zdf