zdf
uh

Smiltenes novada pašvaldība turpina īstenot projektu “Energoefektivitātes pasākumu īstenošana Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā” Nr. 4.2.2.0/20/I/013.

Projekta mērķis ir veikt energoefektivitātes pasākumus Smiltenes novada Palsmanes pamatskolas internāta ēkā, tādējādi samazinot primārās enerģijas patēriņu, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos. Projekta īstenošanas rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš un attiecīgie pašvaldības maksājumi par enerģijas patēriņu, samazinātas siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī uzlaboti ēkā nodarbināto cilvēku darba apstākļi un uzlaboti skolēnu mācību apstākļi.

Projekta ietvaros, atbilstoši veiktajam energosertifikātam, ir plānots veikt energoefektivitātes pasākumus internāta ēkā –  ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, jumta maiņu un izbūvēt ēkā jaunus iekšējos inženiertīklus. Projektā paredzēts uzstādīt saules kolektorus siltā ūdens un apkures sistēmas nodrošināšanai ēkā, saules paneļus pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanai. Veicot ēkas energoefektivitātes pasākums tiks veikta ēkas iekštelpu plānojuma maiņa, lai nodrošinātu nepieciešamās telpas mācību procesam un ierīkotu atbilstošas telpas skolas internātam.

Līdz šim pabeigti demontāžas darbi, izbūvēta drenāžas sistēma un lietus ūdens kanalizācija ap internāta ēku. Uzbūvēta internāta ēkas divu stāvu piebūve, ēkā daļēji ierīkoti inženiertīkli un izbūvētas grīdu konstrukcijas kā arī ēkai izbūvēta jauna jumta konstrukcija. Darbi norit pie fasādes siltināšanas, iekšējās apdares darbiem un tiek turpināts izbūvēt iekšējos inženiertīklus.

Projekta kopējās izmaksas ir 1 367 415.92 EUR, no kurām  Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums ir 251 000.00 EUR, Valsts budžeta dotācijas pašvaldībām 11 073,53 EUR un atlikušās izmaksas sedz Smiltenes novada pašvaldība.

Informāciju sagatavoja:

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājs,

Edgars Skrastiņš

Būvinženieris:

Andris Jaunpetrovičs