Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-
 • Pabalsts trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai, to piešķir šādu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai segšanai:
  • par pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par veselības aprūpes pakalpojumu pie ģimenes ārsta, ārsta speciālista vai sertificētā ārstniecības iestādē;
  • par zāļu reģistrā iekļauto zāļu un medicīnas preču iegādi;
  • par optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādi ar speciālista izrakstītu briļļu recepti;
  • par zobu labošanu, protezēšanu, zobu higiēnas pakalpojumiem;
  • par konsultācijām un ārstēšanu pie ārsta speciālista.

Kopējais piešķirtais Veselības aprūpes pabalsta apmērs vienai personai minēto izdevumu segšanai ir 50 % apmērā no izdevumiem, nepārsniedzot 100 euro  kalendārajā gadā.

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Veselības aprūpes pabalstu var pieprasīt sešu mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža. Pieprasot šo pabalstu, Sociālajā dienestā ir jāiesniedz:
  • iesniegums;
  • izdevumus apliecinoša dokumentu kopijas (kases čeka, numurētas stingrās uzskaites kvīts, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā, vai faktūrrēķina, vai internetbankas izdrukas) (uzrādot oriģinālus), kurā norādīts personas vārds, uzvārds, personas kods, maksājuma mērķis, datums, summa. 

Veselības aprūpes pabalsta izdevumus apliecinošiem dokumentiem ir jābūt izsniegtiem kalendārajā gadā, kurā pabalsts tiek pieprasīts.

Pakalpojuma saņemšana

Veselības aprūpes pabalstu izmaksā, pārskaitot pabalsta pieprasītāja kredītiestādes kontā, bet var pārskaitīt arī attiecīgajam pakalpojuma sniedzējam.

Uzziņas par pakalpojumu

Inta Siliņa

Iestādes vadītāja
inta.silina [at] smiltenesnovads.lv

Ilze Mize

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
ilze.mize [at] smiltenesnovads.lv