Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Svētku pabalstu, atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu, piešķir politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem ar mērķi sniegt atbalstu atzīmējot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu.

Pabalsts tiek piešķirts vienu reizi gadā – maija mēnesī, bez ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanas, un tā apmērs vienai personai ir 60 euro.

Pakalpojuma pieprasīšana

Persona, kurai piešķirts attiecīgais statuss, sākot ar aprīļa mēnesi līdz maija mēneša pēdējai darba dienai, iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrādot personu apliecinošu dokumentu un attiecīgo statusu apliecinošu dokumentu.

Pakalpojuma saņemšana

Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā.

Uzziņas par pakalpojumu

Inta Siliņa

Iestādes vadītāja
inta.silina [at] smiltenesnovads.lv

Ilze Mize

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
ilze.mize [at] smiltenesnovads.lv