Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Smiltenes novada pašvaldības Nekustamo īpašumu lietu komisija pieņem lēmumu par zemes iznomāšanu, noslēdzot līgumu par zemes nomu uz noteiktu termiņu un nosakot nomas maksu.

Nomas maksu nosaka Smiltenes novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 24/23

Pakalpojuma pieprasīšana

Smiltenes novada pašvaldībā nepieciešams iesniegt iesniegumu, kurā norādīts iznomājamā īpašuma nosaukums vai zemes vienības kadastra apzīmējums, kā arī zemesgabala nomas mērķis.

Pakalpojuma saņemšana

Pašvaldība izskata un pieņem lēmumu kārtējā Nekustamā īpašuma lietu komisijas sēdē. Lēmumu par zemes vienības vai tās daļas iznomāšanu, neiznomāšanu vai nodošanu nomas tiesību izsolei pašvaldība izsniedz iesniedzējam atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:

  • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
  • klātienē 
  • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Alda Zunde

Nodaļas vadītāja
alda.zunde [at] smiltenesnovads.lv

Jurijs Ronimoiss

Nodaļas vadītājas vietnieks
jurijs.ronimoiss [at] smiltenesnovads.lv