Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums sniedz iespēju saņemt atpakaļ pārmaksāto nekustamā īpašuma nodokļa summu. Pakalpojumu var pieprasīt tikai nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarotā persona.

Neiesniedzot pieprasījumu atgriezt pārmaksāto nekustamā nodokļa summu, tā automātiski tiek novirzīta, lai segtu nākamā gada nekustamā nodokļa maksājumu.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Nekustamā īpašuma īpašniekam nepieciešams iesniegt Smiltenes novada pašvaldībā iesniegumu, kurā norādīts, par kādu īpašumu izveidojusies pārmaksa un kurā kontā pārmaksāto summu ieskaitīt.

Pakalpojuma saņemšana

Pārmaksātā summa tiek pārskaitīta uz personas norādīto bankas kontu.

Veidlapas un citi dokumenti

Normatīvie akti

Uzziņas par pakalpojumu

Alda Zunde

Nodaļas vadītāja
alda.zunde [at] smiltenesnovads.lv

Ieva Kalniņa

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore
ieva.kalnina [at] smiltenesnovads.lv