Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-
 • Tiesības saņemt pabalstu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai ir:
  • mājsaimniecībai, kura nonākusi krīzes situācijā un nespēj segt izdevumus par personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu, un personu apliecinoša dokumenta neesamības dēļ persona nevar realizēt savas sociālās tiesības un palielināt ienākumus, un mājsaimniecības ienākumi nepārsniedz normatīvajos aktos noteikto ienākumu līmeni mājsaimniecības atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu, un mājsaimniecības deklarētā vai pēdējā deklarētā dzīvesvieta un faktiskā dzīvesvieta ir Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
  • personai, kura atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta pirms brīvības atņemšanas soda izciešanas uzsākšanas bijusi Smiltenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai paredzēts valsts nodevas apmaksai par personu apliecinoša dokumenta – pases vai personas apliecības – izsniegšanu un ceļa izdevumiem dokumentu noformēšanai, to piešķir vienu reizi piecos gados.

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Pabalsta personu apliecinoša dokumenta noformēšanai pieprasītājs Sociālajā dienestā iesniedz:
  • iesniegumu;
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izsniegtu izziņu par dokumentu iesniegšanu personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai;
  • citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

Pakalpojuma saņemšana

Pabalsta personu apliecinoša dokumenta noformēšanai apmērs ir normatīvajos aktos noteiktās valsts nodevas par attiecīgā veida personu apliecinoša dokumenta izsniegšanu minimālajā apmērā un to pārskaita uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izziņā norādīto Valsts kases kontu.

Uzziņas par pakalpojumu

Inta Siliņa

Iestādes vadītāja
inta.silina [at] smiltenesnovads.lv

Ilze Mize

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
ilze.mize [at] smiltenesnovads.lv