Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu ir izglītojamajiem, kuri mācās vispārizglītojošās skolās, profesionālajās izglītības iestādēs un Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādē.

  • Pabalsts 100% apmērā pienākas, ja izglītojamais atbilst kādam no noteiktajiem kritērijiem:
    • bērniem, kuriem noteikta invaliditāte;
    • trūcīgu un maznodrošinātu mājsaimniecību bērniem;
    • daudzbērnu ģimeņu bērniem, ko apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" un pašvaldības vai valsts reģistros pieejamie dati;
    • aizbildnībā esošiem bērniem.

Pabalstu ēdināšanas izdevumu (pusdienu) apmaksai piešķir uz periodu, kamēr mājsaimniecība atbilst pabalsta saņemšanas nosacījumiem, bet ne ilgāk kā līdz mācību gada beigām. Pabalsts tiek izmaksāts pakalpojuma sniedzējam pēc iesniegta rēķina.

Pakalpojuma pieprasīšana

Izglītojamā likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu un pievieno dokumentu, kas pamato pabalsta saņemšanas tiesiskumu. Iesniedzējam var lūgt uzrādīt citus ar pabalsta sniegšanas izvērtēšanu saistītus dokumentus.

Pakalpojuma apstrāde

Ēdināšanas pabalsta apmērs tiek noteikts, ņemot vērā attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas izmaksas vienam bērnam dienā. Profesionālajā izglītības iestādē vienam izglītojamajam ir attiecīgajā izglītības iestādē esošās ēdināšanas faktiskās izmaksas vienam izglītojamajam dienā, bet ne vairāk kā 3 euro dienā.

Pakalpojuma saņemšana

Ēdināšanas pabalstam izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē un/vai pirmsskolas izglītības un/vai profesionālajā izglītības iestādē piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un iesniegtajiem rēķiniem.

Uzziņas par pakalpojumu

Inta Siliņa

Iestādes vadītāja
inta.silina [at] smiltenesnovads.lv

Ilze Mize

Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja
ilze.mize [at] smiltenesnovads.lv