Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un Smiltenes novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr.15 “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Smiltenes novadā” kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.

Pakalpojuma pieprasīšana

 

Lai saņemtu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, šādām personu grupām ir jāiesniedz:

  1. Represētām personām - iesniegums un represēto personu apliecības kopija.
  2. Nestrādājošiem pirmās un otrās grupas invalīdiem – iesniegums, Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmuma vai invaliditātes apliecības kopija, apliecinājums, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
  3. Nestrādājošiem vientuļajiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz Latvijas Republikā noteikto minimālās mēnešalgas apmēru – iesniegums, izziņa no Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras par pensijas apmēru, apliecinājums, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
  4. Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem – iesniegums, Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopija, apliecinājums, ka īpašums netiek izmantots saimnieciskajā darbībā.
  5. Jaunizveidotajiem komersantiem, ja uzņēmums reģistrēts Smiltenes novadā un radītas piecas jaunas darba vietas – iesniegums, komersanta reģistrācijas apliecība, VID izziņa par vidējo nodarbināto skaitu.
  6. Biedrībām, kuras apsaimnieko pašvaldības sporta kompleksus un ēkas – iesniegums, lēmums par īpašuma nodošanu apsaimniekošanā.

Pakalpojuma saņemšana

Izvērtējot nodokļa maksātāja atbilstību atvieglojuma piešķiršanas nosacījumiem, nepieciešamības gadījumā, Pašvaldībai ir tiesības pieprasīt no nodokļa maksātāja papildu informāciju.

Pašvaldība izskata un pieņem atbilstošu lēmumu Nekustamā īpašuma lietu komisijas sēdē. Lēmums pieteicējam tiek izsniegts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei:

  • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
  • klātienē 
  • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Alda Zunde

Nodaļas vadītāja
alda.zunde [at] smiltenesnovads.lv

Ieva Kalniņa

Nekustamā īpašuma nodokļu administratore
ieva.kalnina [at] smiltenesnovads.lv