Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldība, izvērtējot konkrēto situāciju, piešķir adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un maina, likvidē vai precizē adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst Adresācijas noteikumos minētajām prasībām. Adresācijas objekts ir republikas pilsēta, novads, novada pilsēta, novada pagasts, ciems, iela (arī laukums), viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka, apbūvei paredzēta zemes vienība, telpu grupa (dzīvoklis, veikals u.c.). Informāciju par to, vai adrese konkrētajam adresācijas objektam ir reģistrēta Valsts adrešu reģistrā, ir iespējams pārbaudīt publiski pieejamā mājas lapā www.kadastrs.lv. Ja Valsts adrešu reģistrā adrese ir reģistrēta, tad izziņu par adresi ir iespējams saņemt, vēršoties Valsts zemes dienestā.

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Pakalpojuma saņemšanai Smiltenes novada pašvaldībā nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

  • iesniegums;
  • īpašuma apliecinoši dokumenti;
  • zemes robežu plāns un zemes gabala sadalījuma shēma;
  • būvprojekts vai ēkas kadastrālās uzmērīšanas lieta un citus pēc nepieciešamības.

Pakalpojuma saņemšana

Pēc dokumentu saņemšanas Smiltenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma lietu komisija izskata un pieņem atbilstošu lēmumu. Lēmumu par adreses piešķiršanu, maiņu, likvidēšanu, vai precizēšanu iespējams saņemt atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:

 • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
 • klātienē 
 • pa pastu

Lēmums arī tiek nosūtīts Valsts zemes dienestam.

Uzziņas par pakalpojumu

Alda Zunde

Nodaļas vadītāja
alda.zunde [at] smiltenesnovads.lv

Jurijs Ronimoiss

Nodaļas vadītājas vietnieks
jurijs.ronimoiss [at] smiltenesnovads.lv