Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldība izsniedz izziņu par plānotās darbības atbilstību Smiltenes novada teritorijas plānojumam. Izziņa nepieciešams, lai saņemtu plānošanas un arhitektūras uzdevumu būvniecības veikšanai, apmežošanai un atmežošanai, un citām darbībām, kuras vēlas veikt īpašumā.

 

Pakalpojuma pieprasīšana

 • Lai saņemtu izziņu par atbilstību teritorijas plānojumam, pašvaldībā nepieciešams iesniegt:
  • iesniegumu;
  • īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu;
  • zemes robežu plāna kopiju ar norādītu plānotās darbības atrašanās vietu un iezīmētu platību;
  • meža zemju plānu ar nogabalu numuriem un iezīmētu atmežojamo platību;
  • zemes robežu plānu ar atmežošanai kompensējamās platības iezīmēto vietu;
  • pilnvarotai personai pilnvaras kopiju.

Pakalpojuma saņemšana

Izziņu iespējams saņemt atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:

 • elektroniski ( e-adresē vai e-pastā)
 • klātienē 
 • pa pastu

Uzziņas par pakalpojumu

Sarmīte Daudziete

Teritorijas plānotāja
sarmite.daudziete [at] smiltenesnovads.lv