Datums 22.–26. aprīlis, 2024
Laiks10.00–17.00
Vieta Smiltene
Bibliotēku nedēļa

Pēc Latvijas Bibliotekāru biedrības ierosinājuma, kopš 1997.gada ik gadu aprīlī tiek rīkota Latvijas Bibliotēku nedēļa. Šogad Bibliotēku nedēļa notiek no 22. līdz 28. aprīlim, un tās vadmotīvs šogad ir “Bibliotēkas un lasīšana”.

Bibliotēkām ir būtiska loma kopienas izglītībā, lasītprasmes un lasītprieka veicināšanā. Tās nodrošina sabiedrības piekļuvi dažādiem informācijas resursiem un veicina kopienas informētību un kultūras attīstību. Lasīšanas veicināšana jau izsenis ir viens no būtiskākajiem bibliotēku uzdevumiem.

Smiltenes novada bibliotēkas aktīvi piedalīsies Bibliotēku nedēļā, piedāvājot daudzveidīgu pasākumu programmu, lai iepriecinātu apmeklētājus, izklaidētu, izglītotu un veicinātu lasīšanu.

Bibliotēku nedēļas pasākumu piedāvājums Smiltenes novadā:

Apes bibliotēkā:

22. - 23.04. Akcija "Nezināmā grāmata"

22. - 26.04. Plaukta izstāde "Grāmatas visām paaudzēm"

25.04. plkst.16.00 Literāri muzikāla tikšanās ar Dzintaru Tilaku un Āri Ziemeli "Cauri gadiem ar dziesmām un grāmatām"

Apes bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā

22. - 26.04. Spēle "Iesaku Tev izlasīt!"

25.04. plkst 11.00 Tikšanās ar bērnu grāmatu autori Agnesi Vanagu

Bilskas bibliotēkā

22. - 24.04. “Sagaidām pavasari” izzinošas nodarbības un radošās darbnīcas ar Bilskas PII

24. - 30.04. PII audzēkņu radīto darbu izstāde “Pavasaris logā”

Blomes bibliotēkā

24. - 25.04. Kaligrāfijas nodarbības bērniem

Drustu bibliotēkā

22.04. - 31.05. Vietējo dzejnieku Dzejas galerija

Gaujienas bibliotēkā

22. - 26.04. Pasākums “Literārā kafejnīca” bērniem un jauniešiem sadarbībā ar Jauniešu centru

22. - 26.04.  Akcija “Es iesaku izlasīt!”

Grundzāles bibliotēkā

23.04. plkst. 13.00 Pasākums ikvienam interesentam "Gadsimta stāsti". Tikšanās ar Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Etnogrāfijas nodaļas vadītāju Sanitu Zvidru

Launkalnes bibliotēkā

25.04. plkst.11.00 Tikšanās ar Līgatnes dabas taku zvērkopi Velgu Vītolu

Lobērģu bibliotēkā

22. - 26.04. Jauno grāmatu dienas

Palsmanes bibliotēkā

01. - 26.04. Izstāde "Pavasara uznāciens tērpos. Deju un koru kolektīvi Palsmanē jau no 1931. gada”

No 22.04. Stādu bibliotēka

26.04. plkst. 13.00 Tikšanās ar grāmatu blogeri Ievu Strazdiņu nodarbībā par lasītprieka veicināšanu

Raunas bibliotēkā

22. - 27.04. Radošā mandalu krāsošana bērniem un pieaugušajiem

22. - 27.04. Orientēšanās spēle bibliotēkā "Grāmatu Caps!"

27.04. plkst. 10.00 Pasaku rīts bērniem

Smiltenes bibliotēkā

22. 04.  Informatīva tikšanās ar daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra “Īve” iemītniekiem

25.04. Bibliotekāru talka pirmā bibliotēkas vadītāja A.Vildiņa kapa vietas sakopšanai

Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļā

15. - 30.04. Aktivitāte ģimenēm “Krāsu spēles dabā un literatūrā”

24.04. no plkst.14.00 Skrubīšu veidošanas radošā darbnīca

26.04. plkst. 11.30 Tikšanās ar grāmatu blogeri Ievu Strazdiņu nodarbībā par lasītprieka veicināšanu

Trapenes bibliotēkā

22. - 26.04. Fotoizstāde "Kas notiek bibliotēkā''

24.04. Pārsteiguma diena vietā, kur dzīvo grāmatas

26.04. Grāmatu klubs. Diskusija par grāmatu "Viss štokos, muterīt!''. Bērnības gadu piedzīvojumi

Variņu bibliotēkā

22. - 26.04. Zīmēšanas konkurss "Piktulis"

25.04. plkst. 14.00 Lasītāju klubiņa tikšanās

 

Sekojiet līdzi informācijai par pasākumiem mājaslapā www.smiltenesnovads.lv un Smiltenes novada bibliotēkas sociālajos tīklos!

Lai mums kopā sanāk aizraujoša nedēļa!

Bibliotēku nedēļa 2024