Komisijas galvenie uzdevumi

 • Nodrošināt savlaicīgu medījamo dzīvnieku izdarīto postījumu fiksēšanu Smiltenes novada pašvaldības teritorijā pēc attiecīga iesnieguma par postījumiem saņemšanas.
 • Veikt šo dzīvnieku nodarīto postījumu apjomu, pakāpes un nodarīto postījumu apmēra noteikšanu.
  Objektīvi izvērtēt konkrēto situāciju un noteikt pasākumus medījamo dzīvnieku postījumu un to seku ierobežošanai vai likvidēšanai.
 • Lemt par rīcību ar klaiņojošiem, bezsaimnieka vai nepieskatītiem mājas (istabas) dzīvniekiem, ja tie uzbrūk mājdzīvniekiem vai savvaļas dzīvniekiem vai apdraud mājdzīvniekus vai cilvēkus.

  Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētājs: 
   • Uldis Birkenšteins, Smiltenes novada pašvaldības pārstāvis, Variņu pagasta pārvaldes vadītājs.
  • Komisijas locekļi: 
   • Didzis Punāns, Lauku atbalsts dienesta pārstāvis;
   • Kaspars Lārmanis, Valsts meža dienesta pārstāvis;
   • Andis Čams, Smiltenes novada meža īpašnieku pārstāvis; 
   • Aigars Vīvuliņš, Mednieku apvienības pārstāvis, mednieku kolektīva „Laiksne” vadītājs; 
   • Sandra Stricka, Smiltenes novada lauksaimnieku pārstāvis.

   

  Komisiju sēdes

  Sēdes darba kārtība un protokoli.
  Skatīt vairāk