Komisijas galvenie uzdevumi

 • Izskatīt iesniegumus uz vakantajām vietām iestādēs un pieņemt lēmumus par vietu piešķiršanu Smiltenes novada  pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas grupās pie skolām.
 • Informēt vecākus par pieņemtajiem lēmumiem.

  Komisijas sastāvs 

  • Komisijas priekšsēdētāja: 
   • Santa Rudzīte, Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Pilādzītis" vadītāja. 
  • Komisijas locekļi: 
   • Inese Raiskuma, Smiltenes vidusskolas direktores vietniece;
   • Edgars Roslovs, Izglītības pārvaldes vadītājs;
   • Linda Purmale, Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste;
   • Iluta Apine, pašvaldības domes deputāte, Apes pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” vadītāja.

  Komisiju sēdes

  Sēdes darba kārtība un protokoli.
  Skatīt vairāk