Izsolei dalībnieki var pieteikties elektroniski līdz 2024. gada 10. jūnija plkst. 23.59 

Izsoles veids
Nekustamā īpašuma izsole
Statuss
Noslēgusies izsole
Gads
2024

Pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Vizbuļmala”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 4248 002 0129. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 002 0091 un platību 0,4020 ha.

  • Izsoles sākumcena - 1700,00 EUR,  izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājuma nauda - 170,00 EUR (10% no izsolāmā objekta sākumcenas).
  • Izsole sākas 2024. gada 9. maijā plkst.13.00 un noslēdzas 2024. gada 10. jūnijā plkst.13.00.
  • Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 9. maija plkst.13.00 līdz 2024. gada 10. jūnija plkst. 23.59 Elektronisko izsoļu vietnē.