Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 9. maija plkst.13.00 līdz 2024. gada 10. jūnija plkst. 23.59 Elektronisko izsoļu vietnē. 

Izsoles veids
Nekustamā īpašuma izsole
Statuss
Noslēgusies izsole
Gads
2024

Pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Strazdi”, Drustu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 4248 005 0014. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 005 0014 un platību 1,3 ha.

  • Izsoles sākumcena - 2300,00 EUR,  izsoles solis - 100,00 EUR, nodrošinājuma nauda - 230,00 EUR (10% no izsolāmā objekta sākumcenas).
  • Izsole sākas 2024. gada 9. maijā plkst.13.00 un noslēdzas 2024.gada 10.jūnijā plkst.13.00.
  • Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 9. maija plkst.13.00 līdz 2024. gada 10. jūnija plkst. 23.59 Elektronisko izsoļu vietnē.