Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 7. jūnija pulksten 13.00 līdz 2024. gada 27. jūnija pulksten 23.59

Izsoles veids
Nekustamā īpašuma izsole
Statuss
Aktīva izsole
Gads
2024

Pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Stars”, Bilskas pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9444 007 0020. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9444 007 0261 un platības  0,37 ha - no tās lauksaimniecībā izmantojama zeme 0,19 ha, krūmāji 0,17 ha un zeme zem ūdens 0,01 ha.

  • Izsoles sākumcena - 1200,00 EUR
  • izsoles solis - 100,00 EUR
  • Nodrošinājuma nauda - 120,00 EUR (10% no izsolāmā objekta sākumcenas).
  • Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 7. jūnija pulksten 13.00 līdz 2024. gada 27. jūnija pulksten 23.59 elektronisko izsoļu vietnē.
  • Izsole sākas 2024. gada 7. jūnijā pulksten 13.00 un noslēdzas 2024. gada 8. jūlijā pulksten 13.00.