Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 9. maija plkst.13.00 līdz 2024. gada 10. jūnija plkst. 23.59 Elektronisko izsoļu vietnē. 

Izsoles veids
Nekustamā īpašuma izsole
Statuss
Noslēgusies izsole
Gads
2024

Pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Oktobra iela 5, Variņos, Variņu pagastā, Smiltenes novadā, kadastra numurs 9490 003 0385. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0385, platība 0,1522 ha un uz tā esošās dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0385 001 (Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būvei ar kadastra apzīmējumu 9490 003 0385 001 reģistrēts būves klasifikācijas kods 12630101 - skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas).

  • Izsoles sākumcena – 22 800,00 EUR,  izsoles solis - 200,00 EUR, nodrošinājuma nauda - 2280,00 EUR (10% no izsolāmā objekta sākumcenas).
  • Izsole sākas 2024. gada 9. maijā plkst.13.00 un noslēdzas 2024. gada 10. jūnijā plkst.13.00.
  • Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 9.maija plkst.13.00 līdz 2024. gada 29. maija plkst. 23.59 Elektronisko izsoļu vietnē.