Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 9. maija plkst.13.00 līdz 2024. gada 10. jūnija plkst. 23.59 Elektronisko izsoļu vietnē. 

Izsoles veids
Nekustamā īpašuma izsole
Statuss
Noslēgusies izsole
Gads
2024

Pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu “Bērnudārzs”, Drustu pagastā, ar adresi Skolas iela 2, Drusti, Drustu pagasts, Smiltenes novads, kadastra numurs 4248 007 0134. Īpašums sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0311 un platību 1,0529 ha, kā arī uz tā esošās nedzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0134 001 (nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būvei ar kadastra apzīmējumu 4248 007 0134 001 reģistrēts būves klasifikācijas kods 12630101 - skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas).

  • Izsoles sākumcena - 40 000,00 EUR,  izsoles solis - 200,00 EUR, nodrošinājuma nauda - 4000,00 EUR (10% no izsolāmā objekta sākumcenas).
  • Izsole sākas 2024. gada 9. maijā plkst.13.00 un noslēdzas 2024. gada 10. jūnijā plkst.13.00.
  • Izsolei pretendenti var reģistrēties no 2024. gada 9. maija plkst.13.00 līdz 2024.gada 10. jūnija plkst. 23.59 Elektronisko izsoļu vietnē.