Sabiedrības līdzdalība Vide
gh

Darbu Ziemeļvidzemes reģionā uzsāk pašvaldību atkritumu apsaimniekotāja SIA “ZAAO” (ZAAO) jaunās atkritumu savācējmašīnas, kas darbināmas ar saspiestu dabasgāzi (CNG).

ZAAO valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis: “Nemitīgi attīstot pakalpojums un to kvalitāti, ar katru nākamo investīciju, ZAAO sekmē to, lai tiktu panākts mazāks piesārņojums apkārtējai videi. CNG automašīnu iegāde ir viens no pirmajiem soļiem uzņēmuma transporta pārejai uz automašīnām, kas rada mazāk sēra oksīda, slāpekļa oksīda un oglekļa dioksīda izmešus. Dabai draudzīgi risinājumi ne vienmēr ir finansiāli izdevīgi, bet tie ir perspektīvi. Mēs turpināsim būt atbildīgi pret saviem klientiem un vidi, kurā visi dzīvojam!”

ZAAO ar CNG darbināmo specializēto transporta līdzekļu piegādei veica iepirkumu, kurā uzvarēja SIA “Scania Latvia”, kas veikusi automāšinu piegādi. ZAAO kopējās investīcijas divu automašīnu iegādē ir 364.718 EUR.

“Scania Latvia” vadītājs Aigars Pušinskis: “Scania ir līderis ilgtspējīgu transporta risinājumu jomā, piedāvājot plašāko alternatīvo degvielas transportlīdzekļu klāstu. Scania turpmākais ilgtermiņa plāns ir elektrifikācijas un citu dabai draudzīgu risinājumu attīstīšana transporta nozarē, kur saspiesta dabasgāze un saspiesta biogāze (SBG) ieņems būtisku lomu. Ar CNG darbināmi transportlīdzekļi pierādījuši savu lietderību gan Latvijas, gan pasaules mērogā. To galvenā priekšrocība ir ekoloģiskais aspekts, kas nozīmē, ka transportlīdzeklis, kas aprīkots ar CNG, ir izdevīgāks ne tikai uzņēmuma finansēm, bet tas ir arī neatsverams ieguvums apkārtējai videi.

Scania Latvia novērtē ZAAO interesi par dabai saudzīgiem risinājumiem, un esam pārliecināti, ka tiks novērtēta gan Scania kravas automašīnu, gan piedāvāto servisa pakalpojumu kvalitāte.”

Ir paredzams būtisks ieguvums klimatam un lokālajai gaisa kvalitātei no CNG darbināmu automašīnu ekspluatēšanā salīdzinājumā ar automašīnām, kuras tiek darbinātas ar dīzeļdegvielu -  tiek nodrošināts sēra oksīda izmešu samazinājums līdz pat 99%, slāpekļa oksīda izmešu samazinājums līdz 80%, tiek panākts kopējais siltumnīcas efekta gāzu izmešu samazinājums par aptuveni 30%, kā arī netiek radīti smago metālu un cieto daļiņu izmeši. Šo automašīnu radītais trokšņu līmenis arī ir zemāks.

Informāciju sagatavoja:

Zane Leimane

SIA “ZAAO” sabiedrisko attiecību vadītāja