Uzņēmējdarbība
Attēls

Vidzemes plānošanas reģions uzsācis darbu “Erasmus+” programmas projektā "Byp4Dev", kura galvenā iecere ir mācību programmas izstrāde pārtikas un lauksaimniecības jomas profesionāļiem, studentiem, absolventiem un citiem interesentiem, lai veicinātu lauksaimniecības un pārtikas sektora blakusproduktu un atlikumvielu efektīvāku izmantošanu jeb valorizāciju. Partneri koncentrēsies uz eksperta profila izstrādi, kas viegli integrējams profesionālās izglītības programmās. Plānots, ka jaunizveidotais profils atbildīs bioekonomikas nozarē pastāvošajām vajadzībām un iespējām dažādos projektā iesaistītajos reģionos Spānijā, Somijā, Grieķijā, Latvijā un Portugālē.

Šobrīd uzsākts aktīvs darbs pie esošās situācijas izpētes, apzinot, kādas būtu ekspertam nepieciešamās zināšanas, prasmes un kompetences un kā šādai mācību programmai labāk iekļauties izglītības sistēmā. Mācību programmas testēšanā nākamgad piedalīties tiks aicināti arī vietējie Vidzemes uzņēmumi. Izstrādātais mācību saturs būs brīvi pieejams visiem interesentiem.

Lai pēc iespējas efektīvāk izstrādātu pārtikas un lauksaimniecības blakusproduktu un atkritumvielu valorizācijas eksperta profilu, aicinām aizpildīt detalizētu anketu, kas paredzēta lauksaimniecības un pārtikas nozares uzņēmumiem, izglītības iestādēm, pētniecības centriem un politikas veidotājiem, kas darbojas bioekonomikā vai izglītībā. Anketu īpaši aicināti aizpildīt uzņēmumi, kuri kaut reizi ir domājuši par savu ražošanas atkritumvielu vai blakusproduktu pilnvērtīgāku izmantošanu. Oktobrī paredzēta arī fokusgrupa tiem, kas ieinteresēti sniegt savu ieguldījumu šīs programmas attīstībā. To iespējams norādīt, aizpildot anketu šeit: https://forms.gle/vRHJu7G6HFbqsdrN7.

Plānots, ka šāda profila un tam nepieciešamā mācību satura izstrāde sniegs būtisku ieguldījumu Vidzemes reģiona bioekonomikas attīstībā, uzlabojot uzņēmumu spējas pilnvērtīgi izmantot savā ražošanas procesā radušos blakusproduktus un atlikumvielas, kā arī palīdzot atbalstīt biznesa projektus, kas spēj radīt jaunus produktus un procesus ar augstu pievienoto vērtību.

Vairāk informācijas par projektu var atrast: http://byp4dev.eu/

Projekts “Profesionālā pilnveide pārtikas jomas blakusproduktu izmantošanā” (Byp4Dev) finansēts no Eiropas programmas "Erasmus+", kas atbalsta iniciatīvas, kas saistītas ar izglītību, apmācību, jaunatni un sportu Eiropā. Tā īstenošanā iesaistījušies pieci partneri no Spānijas, Somijas, Grieķijas, Latvijas un Portugāles.

Attēls

Vairāk par projektu: Maija Rieksta, projektu vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, +371 26099521, [email protected]

Informāciju sagatavojusi: Marta Riekstiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā, +371 25865495, [email protected]