Sabiedrības līdzdalība Sports Veselība
logocrop

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/057 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un
slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos”

Aicinām uz jogas un cigun nodarbībām Apē septembra mēnesī:

Sākot ar 08.09.2021 katru trešdienu no pulksten 18.00 - 19.30 Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas lielā zālē - Pasta iela 26 notiks JOGAS nodarbības.
Nodarbības vada Inguna BARANOVSKA.

Sākot ar 09.09.2021. katru ceturtdienu no pulksten 11.00 – 12.00 Apes pilsētas estrādes teritorijā notiks CIGUN nodarbības.
Nodarbības vada Irēna MEISTERE

NODARBĪBAS BEZ MAKSAS!  Sīkāka informācija par nodarbībām - tālrunis 29406867, Indra LEVANE.

jogacigun