uh

No šā gada 24.maija līdz 31.maijam paredzēta neatbilstošo asfalta kārtu pārbūve būvobjektā DĀRZA IELAS PĀRBŪVE POSMĀ NO BLAUMAŅA IELAS LĪDZ ATMODAS IELAI. Horizontālā marķējumu atjaunošana tiek plānota 14. un 15.jūnijā.

Pārbūves darbu laikā vispārējai transporta līdzekļu satiksmei tiks slēgta Dārza iela posmā no Dakteru ielas līdz Atmodas ielai. Slēgtā posma apbraucamais ceļš tiks organizēts pa apbraucamo ceļu Dakteru iela – Atmodas iela, saskaņā ar pievienoto satiksmes organizācijas shēmu 

Dārza un Dakteru ielas krustojumā, kā arī Dārza ielas posmā no Blaumaņa ielas līdz Dakteru ielai, darbu lakā tiks sašaurināta brauktuve un transportlīdzekļu kustība tiks organizēta un ierobežota ar ceļa zīmēm.

Aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem un ievērot uzstādītās ceļa zīmes! 

Dārza ielas pārbūve tiek īstenota projekta Nr.5.6.2.0/18/I/018 “Smiltenes pilsētas publiskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības vides uzlabošanai, I kārta” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 1 221 743,58 EUR. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 493 374,85 EUR un tas veido 43,86% no attiecināmām izmaksām, valsts budžeta dotācija sasniedz 96 804,24 EUR, Smiltenes pašvaldības finansējums sastāda 631 564,49 EUR.

uh