Attīstība
Attēls
Attēls

Smiltenes novada pašvaldība īsteno projektu Nr.9.3.1.1/19/I/049 “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība Smiltenes novadā”. Projekta mērķis ir attīstīt jaunus infrastruktūras risinājumus sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai Smiltenes novadā. Projekta ietvaros Dakteru ielā 14A, Smiltenē, plānots pārbūvēt neizmantotas un pārbūvējamas būves par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru, kurā būs iekļauts: dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (turpmāk – GRT), specializētas darbnīcas pilngadīgām personām ar GRT, dienas aprūpes centrs bērniem un sociālās rehabilitācijas centrs, kur bērni ar funkciju traucējumiem saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Savukārt Dakteru ielā 14B, Smiltenē esošo māju plānots pārbūvēt par grupu dzīvokļu ēku personām ar GRT.

Šobrīd norisinās būvniecības darbi - daudzfunkcionālajam sociālo pakalpojumu centram izbūvētas ēkas galvenās konstrukcijas – ārsienas, iekšsienas, pārsegumi un jumts. Ēkā notiek darbi pie logu, vitrīnu montāžas, kā arī ēkas iekšienē notiek darbi pie inženierkomunikāciju izbūves. Iestājoties atbilstošiem laika apstākļiem, tiks atsākti darbi arī pie teritorijas labiekārtošanas.

Grupu dzīvokļu ēkai darbi norit pie ēkas fasādes siltināšanas. Ēkā tiek veikti iekšējās apdares darbi, kas saistīti ar sienu apmešanu, špaktelēšanu, griestu apdares ierīkošanu un iekšējo inženiertīklu izbūves.

Projekts tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasākuma “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 986 545,04 EUR, no kurām īstenošanai piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums – 1 793 689,97 EUR, valsts budžeta dotācijas pašvaldībām finansējums – 574 065,48 EUR un valsts budžeta finansējums  –  62 355,50 EUR.

 

Attīstības un plānošanas nodaļa