Sabiedrības līdzdalība
gh

Tuvojoties ideju iesniegšanas termiņam, tiek saņemti vairāki zvani, kas liecina par iedzīvotāju izrādīto interesi iesniegt ģerboņa idejas. Lai saņemtu kvalitatīvus ideju iesniegumus, dotu iespēju visiem interesentiem iesniegt savas idejas, konkurss “Par Smiltenes novada ģerboņa izveidi” tiek pagarināts līdz 2022. gada 17. februārim.

Izvēlētās Smiltenes novada ģerboņa idejas autors tiks apbalvots ar naudas balvu 300 EUR apmērā, kā arī tiks godināts Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas kanālos.

Iesniegtās idejas izvērtēs ar Smiltenes novada pašvaldības lēmumu izveidotā Konkursa izvērtēšanas un uzraudzības komisija. Komisijas galvenais uzdevums ir pārliecināties par iesniegto ideju atbilstību Konkursa nolikumam. Iesniegtās idejas tiks vērtētas pēc šādiem būtiskiem kritērijiem:

  • Raksturojošs tēls un simbols – tiks vērtēta ģerboņa idejas un apraksta atbilstība novada identitātei;
  • Ģerboņa kompozīcijas vizuālā pievilcība, uztveramība un ietverto elementu gaumīgs izvietojums;
  • Ģerboņa idejas izmantojamības daudzpusība (iespieddarbos, suvenīros, digitālā vidē, iespēja realizēt dažādās tehnikās – gravīra, izšūšanas un citās);
  • Pietuvināts Valsts Heraldikas noteiktajām pamatprasībām ģerboņa izstrādei.

Pēc komisijas izvērtējuma, ne vairāk kā trīs idejas tiks nodotas publiskajā balsojumā, kurā par ģerboņa idejas izvēli varēs lemt iedzīvotāji. Balsot par izvirzītajām idejām varēs Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv/lv. Konkursā iesniegtās idejas un to apraksti tiks nodoti publiskajā balsojumā, neminot to autorus. Pēc publiskā balsojuma noslēgšanās un Komisijas lēmuma, rezultāti tiks publicēti Smiltenes novada pašvaldības informatīvajā izdevumā “Smiltenes novada pašvaldības vēstis” un Smiltenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv/lv.

  1. gada 20. decembrī tika izsludināts Smiltenes novada ģerboņa ideju konkurss “Par Smiltenes novada ģerboņa izveidi”, aicinām ikvienu novada iedzīvotāju iesaistīties oficiālās novada simbolikas izstrādē un līdz 2022. gada 17. februārim iesniegt ideju par to, kas varētu simbolizēt apvienotos novadus, un kas reprezentētu mūsu kopīgās vērtības. Atgādinām, ka tiek meklētas radošas un oriģinālas idejas! Aicinām domāt par to, kas ir raksturīgs tikai Smiltenes novadam.

  
Vanda Jurita Markova

Digitālā mārketinga un komunikācijas speciālists