Sabiedrības līdzdalība
gh

Lai veidotu apvienotajam Smiltenes novadam vienotu atpazīstamību un veicinātu iedzīvotāju piederības sajūtu novadam, Smiltenes novada pašvaldība, sākot ar šī gada 20.decembri, izsludina ideju konkursu “Par Smiltenes novada ģerboņa izveidi”.

Aicinām novada iedzīvotājus piedalīties un iesniegt savu redzējumu oficiālajai novada simbolikai, konkursa mērķis ir izraudzīt iedzīvotāju idejas ģerboņa izveidei, kas simbolizētu vienotu novada tēlu un Smiltenes novada sabiedrībai veidotu piederības sajūtu novadam. Konkurss ir atklāts un tajā var piedalīties ikviena fiziska vai juridiska persona kā arī personu grupas.

       Piedāvājumi ģerboņa idejai jāiesniedz līdz 2022.gada 19. janvārim. Ja, konkursa norises laikā, pašvaldība nesaņems atbilstošas idejas, konkursa norises termiņš tiks pagarināts. Ja viens dalībnieks konkursam iesniedz vairākas idejas, tad tā katra jānoformē atsevišķi, pēc konkursa nolikumā minētajām prasībām.

       Iedzīvotāju iesūtītās jaunā Smiltenes novada ģerboņa idejas tiks iesniegtas māksliniekam, kurš atbilstoši heraldikas komisijas nosacījumiem izstrādās ģerboni un Smiltenes novada karogu. Mākslinieka izstrādātie maketi tiks nodoti iedzīvotāju vērtēšanai.

       Izstrādātajam Smiltenes novada ģerbonim būs reprezentatīva un lokālpatriotismu veicinoša funkcija. Tas tiks izmantots reprezentācijas vajadzībām – uz veidlapām, zīmogos, pašvaldības policijas zīmotnēs (atšķirības zīmēs pie formas tērpa un žetonos), deputātu krūšu nozīmītēs, apliecībās, vizītkartēs, iespieddarbos, uz izdevumu vākiem un titullapām, Smiltenes novada pašvaldības atzinības un goda rakstos, diplomos un citos oficiālajos dokumentos un apbalvojumos, reprezentējot oficiālos pašvaldības informācijas kanālus, iestāžu un struktūrvienību dokumentus. Ģerbonis tiks izvietots pie pašvaldības iestāžu ēkām, dienesta telpām un uz šīm iestādēm piederošajiem transporta līdzekļiem, uz ceļa zīmēm un norādēm, kas izvietotas iebraucot novada teritorijā.

Informāciju par tehniskajām prasībām vai papildus jautājumiem var saņemt sazinoties ar Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju Lindu Beitiku, tālr. 28334474, e-pasts: [email protected]

       Konkursa piedāvājumus dalībnieki var iesniegt: Klientu apkalpošanas centros Smiltenē, Apē un Raunā; slēgtu aploksni ievietojot pastkastītēs, kas atrodas pie pagastu pārvalžu ēkām; sūtot elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected]; vai nosūtot pa pastu (sūtot pa pastu, dalībnieks uzņemas atbildību, lai konkursa piedāvājums pašvaldībā tiktu saņemts ne vēlāk, kā līdz konkursa norises noslēguma dienai) uz adresi:  Smiltenes novada pašvaldība, Dārza iela 3, Smiltene, LV-4729.

 

Linda Beitika,

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja